“Жастар және қазіргі заманның жаһандық мәселелері” республикалық ғылыми-практикалық конференциясы (халықаралық қатысумен). №7 Секция

2022 жылғы 25 ақпанда онлайн-форматта жыл сайынғы “Жастар және қазіргі заманның жаһандық мәселелері” Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы шеңберінде (халықаралық қатысумен) 7-секцияның «ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» отырысы өтті.

“Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері” секциясына барлығы 12 жұмыс келіп түсті, оның ішінде 6 баяндама қазақ тілінде, 5 жұмыс орыс тілінде және 1 жұмыс ағылшын тілінде ұсынылды. 1 баяндама Н. Ф. Катанов атындағы Хакас мемлекеттік университетінен, (Абакан, Ресей ) ұсынылды, Қалған жұмыстар Қазақстаннан, оның ішінде 7 баяндама “Bolashaq”академиясынан.

Секция төрайымы: т.ғ.к., профессор Шащанова Майра Бариевна, хатшы: СҒЗЖ бойынша жауапты, г.ғ.м. аға оқытушы Қосманова Әсел Бейсенғазықызы.

Секция бағдарламасы:

1. Абикенова Д.Т., «№19 мектеп-лицей» КММ, Сәтбаев, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші: ф.ғ.к., доцент Саттарова Ф.Ф.

БІЛІМ – ӘЛЕУМЕТТІК РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚ РЕТІНДЕ

2. Ахметова А.С. “Bolashaq” Академиясы Қарағанды, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы, п.ғ.к. Асакаева Д.С.

PISA ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫН ЕЛДЕГІ БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРТТАРЫНЫҢ БІРІ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ

3. Бейсембаева А.Н. «Bolashaq» академиясы», Қарағанды, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к. доцент Саттарова Ф.Ф.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҰЛТ ҚАЛЫПТАСТЫРУ – ҚОҒАМНЫҢ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК – МӘДЕНИ ПРОБЛЕМА

4. Bektemissov A.B. Student, South Kazakhstan University after named M. Auezov city Shymkent, The Republic of Kazakhstan

Scientific adviser senior lecturer, master: Egemberdy A.A.

Some Actual problems of teaching social and humanitarian disciplines of technical education

  1. Ибраева А.З. Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті., Қарағанды, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі – п. ғ. д., профессор Мухтарова Ш. М.

ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖОБАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

6. Искакова К.С. «Оқушылар сарайы» КМҚК қосымша білім беру педагогы. Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы

ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

  1. Кабышева С. Р. “Bolashaq” Академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к., профессор Диқанбаева С. А.

Лагерь жаргоны ГУЛАГ шындығының көрінісі ретінде

8. Қанатова Ж.С., Уралбаева Ж.К., Құрбанәлі Н.М. «Bolashaq» академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші: т.ғ.к., доцент Қасенов Е.Б.

Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев – аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері

9. Макимова А.Б., Сыздық Д.Н., Балтабаева Н.Е. «Bolashaq» академиясы», Қарағанды, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші г.ғ.м., аға оқытушы Қосманова А.Б.

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне – 30 жыл

  1. Мамышева Н.Г., Н. Ф. Катанов атындағы Хакас мемлекеттік университеті , Абакан, Ресей

Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Шведчикова Е. В.

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНДА БИЛІКТІ БӨЛУ ҚАҒИДАТЫН ІСКЕ АСЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

  1. Романова Е. Е. “Bolashaq” Академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Григорчук И. Ю.

Ежелгі тілдердің білімдік және тәрбиелік мәні

12. Шари К.Ж., Көрпебаева А.Б., Әбішева А.С. «Bolashaq» академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші: г.ғ.м., аға оқытушы Қосманова А.Б.

Қалдырған ізің мәңгілік

Секция отырысы бүкіл конференция сияқты онлайн-режимде өтті. Секцияның барлық қатысушылары топқа ZOOM режимінде қосылды. Секцияның жұмысы жазылды.

Секция төрайымы т.ғ.к. ЖББ кафедрасының профессоры Шащанова М.Б. кіріспе сөз сөйледі.

Конференция жалғасып келе жатқан Covid-19 пандемиясы жағдайында онлайн-режимде өтті.

№ 7 секция отырысында баяндамалар жасалды:

1.Бейсембаева А.Н. ИН-18-2 тобының студенті. Интеллектуалды ұлт қалыптастыру – қоғамның рухани жаңғыруындағы әлеуметтік-мәдени проблема.

2.Қанатова Ж.С., Уралбаева Ж.К., Құрбанәлі Н.М. ИН-21-2 тобының студенттері.

Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев – аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері

3. Макимова А.Б., Сыздық Д.Н., Балтабаева Н.Е.КР-21-1 тобының студенттері. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне – 30 жыл

Романова Е. Е. ФМ-21-1 тобының студенті. Ежелгі тілдердің білімдік және тәрбиелік мәні

5. Шари К.Ж., Көрпебаева А.Б., Әбішева А.С. К-21-1 тобының студенттері

Қалдырған ізің мәңгілік

Сұрақтар қойылып, әр баяндама талқыланды.

Құжаттарды талқылау барысында иеленген орындар:

1 орын: Бейсембаева А. Н. ин-18-2 тобының студенті (жетекшісі Саттарова Ф. Ф.)

2 орын: Шари К.Ж., Корпебаева А. Б., Абишева А.С. К-21-1 тобыныңстуденттері (жетекшісі Усманова А. Б.)

2 орын: Романова Е.Е. ФМ-21-1 студенттік тобы (жетекшісі Григорчук И. Ю.)

3 орын: Макимова А. Б., Сыздык Д.Н., Балтабаева КР-21-1 студенттік тобы (жетекшісі Қасенов Е.Б.)

3 орын: Канатова ж. С., Уралбаева Ж. К., Курбанали Н.М. ИН-21-2 студенттік тобы (жетекшісі Косманова А. Б)

Барлық ғылыми жұмыстардың зерттеу элементі бар, баяндамалардың нәтижелері өзекті, елеулі қолданбалы мәні бар екені атап өтілді. Ұсынылған баяндамалар сапасының жеткілікті жоғары деңгейін, ғылыми зерттеулер тақырыптарының алуан түрлілігін атап өту қажет.

Leave a comment

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.