ЖМ “Bolashaq” академиясының өзіндік үлгідегі дипломдарының бланкілері

“Bolashaq” Академиясының өз үлгісіндегі дипломдарының бланкілері мемлекеттік үлгідегі дипломдардың дизайн үлгісі бойынша жеке ақпараттың: бланкінің мұқабасындағы бедерлеумен және бланкінің сырт жағында бір түсті баспа түрінде академияның атауы мен логотипінің қосылуымен орындалған.

Жеке үлгідегі диплом бланкілерінің ішкі жағында мынадай ақпарат болады:

1) Академияның атауы;

2) түлектің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

3) білім беру бағдарламасының коды және атауы;

4) берілетін дәреже;

5) дәреже беру туралы аттестаттау комиссиясы отырысы хаттамасының күні мен нөмірі;

6) оқыту нысаны;

7) Академия ректорының қолы;

8) реттік тіркеу нөмірі;

9) берілген күні және орны (қаласы) ;

10) Академия мөрі.

Жеке үлгідегі диплом бланкілерінің ішкі жағының оң жақ жоғарғы бұрышында институционалдық аккредиттеу жөніндегі аккредиттеу агенттігінің логотипі орналасқан.