Халықаралық Қазіргі замандағы маңызды мәселелер журналы

«Қазіргі заманғы маңызды мәселелер» – Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінен тіркеуден өткен (25.09.2015 ж. алынған куәлік №15583-Ж) халықаралық ғылыми журнал, Қазақстан Республикасы аумағындағы жазылу индексі -75319.

Сондай-ақ журнал өз өнімдерін Ресей Федерациясының аумағындағы шетелдік жарияланымдарда тарату құқығына ие (2006 жылғы 6 шілдедегі №78 РП рұқсаты, «Ресей баспасөзі» каталогі № 000053), Ресей аумағындағы жазылу индексі -88044.

«Bolashaq» академиясы мен Ресей Федерациясының «Ғылыми электронды кітапханасы» ООО 2016 жылғы 18 ақпандағы №75-02 / 2016 келісімшарт  негізінде РИНЦ ғылыми-техникалық деректер базасына енгізу туралы келісімге қол қойды.

«Қазіргі заманғы маңызды мәселелер» халықаралық ғылыми журналы Қазақстан және шет елдік ғалымдардың заманауи ғылым саласындағы ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін төменде көрсетілген тақырыптық рубрикатор бойынша ашық баспада жариялайды.

Тақырыптық рубрикатор

Секция РИНЦ (Ресей)
1. Құқықтану Мемлекет және құқық Құқықтану ғылымдары
2. Экономика Экономика. Экономикалық ғылымдар
3. Техникалық ғылымдар
4. Педагогика Халықтық білім беру. Педагогика
5. Филология
6. Гуманитарлық ғылымдар
7. Фармация, химия

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ”

Главный редактор
Менлибаев Куралбай Несипбекович
Кандидат философских наук, профессор
Заместители главного редактора

Смолькина Татьяна Петровна

Кандидат педагогических наук, профессор
pedsalon@mail.ru

Грузина Елена Владимировна

Кандидат технических наук, доцент
Член редколлегии по секции Технические науки
gruzinaev@mail.ru; aps_bolashak@mail.ru
Юриспруденция

Хан Александр
Леонидович

Кандидат юридических наук, профессор
kaforp@mail.ru
Филология

Сембиев Курмангазы Закирович

Кандидат филологических наук, доцент
bolashak_kazaktili@mail.ru

Фармация, химия

Калдыбаева Айгуль Кудайбергеновна

Кандидат химических наук, доцент
aigul_240873@mail.ru
Экономика

Дарибекова Назгуль Сагатбековна

Магистр экономических наук, доцент
nazguldariko@mail.ru
Педагогика

Бокижанова Галия Каскарбековна

Кандидат педагогических наук, доцент
galiyakaz68@gmail.com
Гуманитарные науки

Аупенова Алия
Укужановна

Магистр юридических наук, старший преподаватель
aliya.aupenova@mail.ru