Академия жөнінде ақпарат

“Bolashaq” академиясы ” жекеменшік мекемесі-Қазақстанның алғашқы жекеменшік жоғары оқу орындарының бірі, оны білім беру қызметтері нарығында 1995 жылдан бастап 2007 жылға дейін Қарағанды “Болашақ” өзекті білім беру институты деп, 2007 жылдан 2015 жылға дейін Қарағанды “Болашақ” университеті деп атаған.

Институт 1995 жылдың 25 қыркүйегінде құрылды, 2007 жылдың 18 маусымында ЖОО өзінің мәртебесін өзгертті және Қарағанды “Болашақ” университеті болып өзгертілді, 2015 жылдың 4 тамызынан бастап ЖОО академия деп аталды. 2019 ж. 23 мамырында ЖОО атауын “Bolashaq” академиясы ” ЖММ деп өзгертті.

Бұл мәртебеде ЖОО 2019 жылғы 23 мамырдағы № KZ 62LAA00016157 білім беру қызметін жүргізуге мерзімсіз мемлекеттік лицензияға ие. “Bolashaq” академиясында білім беру бағдарламалары дайындық бағыттары бойынша білім беру қызметіне қолда бар лицензиялар шеңберінде іске асырылады.

Академия 03.02.2010 ж. №01370 білім беру қызметіне мерзімсіз мемлекеттік лицензиясы бар.

Бас корпус
Әкімшілк корпус
Спорттық зал

2011 жылдың 23 қыркүйегінде ЖОО ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде № 001991 МК аккредиттеу туралы куәлік алды.

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасына сәйкес ЖОО кезең-кезеңмен білім беру сапасының халықаралық стандарттарына көшуді жүзеге асырады. Бағдарламаны жүзеге асыру аясында академияның миссиясы – түлектерге бәсекеге қабілеттілік пен ұтқырлықты беретін сапалы, қолжетімді, заманауи білім беруді қамтамасыз ету, қоғамның тұрақты дамуының ресурсы және кепілі ретінде ұлттың зияткерлік және рухани әлеуетін арттыру болып табылады.

2004 жылдан бастап ЖОО-да кредиттік оқыту жүйесі енгізілді.

Академия Қазақстанның Болон үдерісіне қосылу бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы университеттерінің меморандумына (Тараз декларациясы) қол қойған 15 ЖОО қатарына қосылды.

ЖОО құрылымында 7 кафедра: заң пәндері, Қаржы, жалпы білім беру пәндері, Педагогика және психология, қазақ тілі мен әдебиеті, Шет тілдері және мәдениетаралық коммуникация, фармацевтикалық пәндер.

Академияда күндізгі және сырттай оқу түрлері бойынша бакалавриаттың 7 мамандығы бойынша, соның ішінде 2012-2013 оқу жылынан бастап қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша дайындық жүргізіледі.

Кафедралардың қызметі жоғары кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелеріне сәйкес келеді.

Академия жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша: магистратура “құқықтану”, “қазақ тілі мен әдебиеті”, “Қаржы”, “Педагогика және психология” мамандықтары бойынша білім беру қызметін жүргізеді.

Академиядағы оқу үдерісі оқытудың инновациялық технологиялары, оқытудың барлық процесін ақпараттандыру және компьютерлендіру, білім және ғылым саласында жаңа тұжырымдамаларды қолдану, оқытудың дәстүрлі әдістерін жетілдіру, электрондық оқыту құралдарының қорын құру және үнемі толықтыру негізінде жүзеге асырылады.

Академияда жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру оқу-әдістемелік және ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етіледі: халықаралық ақпараттық желілерге, кітапхана қорлары мен деректер қорына, компьютерлік технологияларға, оқу-әдістемелік құралдар мен оқытылатын пәндер бойынша әзірлемелерге еркін қол жеткізу. Университеттің электронды оқу-әдістемелік басылымдар қорына курстық кейстер, видеолекциялар кіреді, барлық мамандықтағы РУП пәндері бойынша оқу-әдістемелік кешендер (ПОӘК) әзірленді және шығарылды, қазақ, орыс, ағылшын және неміс тілдерінде дәрістердің электрондық курстарының базасы құрылды.

Оқу үрдісінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар белсенді қолданылады. Стационарлық компьютерлер, нетбуктар, Ноутбуктер үш операциялық жүйенің басқаруында жұмыс істейді:

Windows XP (SP3) StarForce қорғауы бар ескі қолданбалармен және мультимедиалық өнімдермен үйлесімділігіне арналған;

Windows 7 ( SP1) Windows отбасы үшін жасалған қолданбаларды пайдалану үшін – бұл құралдық бағдарламалық жасақтама (MS Visual Studio 2008/2010), қолданбалы бағдарламалар пакеттері (MS Visual Studio 2008/2010) Paint.Net, CorelDraw X4, Adobe Flash CS6 / 8.0 және т. б.);

Ubuntu 12.04.1 кроссплатфорлы бағдарламалармен қауіпсіз жұмыс істеу үшін – 2D Gimp 2.8.4 редакторы, 3D Blender редакторы (Unity 4-мен бірге анимация жасауға мүмкіндік береді), libreoffice_4.0.0 пакеті (мәтіндерді жасау және өңдеу, презентациялар, электрондық кестелер жасау үшін).

Академия құрамына кіретін бірыңғай оқу кешені болып табылады.:

  • Фармацевтикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру факультеті;

-Орталық Қазақстан ғылыми-зерттеу гуманитарлық институты;

  • Құқықтық және салыстырмалы зерттеулер ғылыми-зерттеу институты;
  • “Болашақ” Қарағанды өзекті білім беру колледжі”;
  • Академик ж. С. Ақылбаевтың “Болашақ” Балқаш өзекті білім беру колледжі;
  • “Лимонад” аймақтық студенттік газеті (ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің 25.09.2015 ж. №15587-Г тіркеу куәлігі);
  • РИО “Болашақ-Баспа”.

Академия “дәрілік заттардың химиясы мен технологиясы”инновациялық-білім беру консорциумының құрамына кіреді.

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде ЖОО-да білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби даярлауды және ғылыммен интеграциялауды қамтамасыз ету бойынша мақсатты жұмыстар жүргізілуде.

Академияда қазақ тіліндегі оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми және анықтамалық әдебиеттің үлкен қоры бар. Кітапхана қорына мемлекеттік тілдегі ғылыми-әдістемелік, мерзімді басылымдар кіреді, оның ішінде беделді ғылыми журналдар “Парасат”, “Тураби”,” Қазақстанның ғылым әлемі”,” Вестник Академии педагогических наук” және т. б.

Академия ЖОО инфрақұрылымын құрайтын барлық жылжымайтын мүлік объектілері мен жер учаскелерін жедел басқару құқығында иеленеді. Барлық жылжымайтын мүлік объектілері өртке қарсы қауіпсіздік талаптарына, санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға, сондай-ақ іске асырылатын мамандықтардың мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді. Жалпы ауданы 11.200.2 ш. м. құрайды.

Академияның оқу-зертханалық базасы 20 мамандандырылған кабинеттен тұрады, оның ішінде 13 компьютерлік сыныптар, 3 мультимедиялық зал, 1 телестудия, электрондық ресурстар залы, зертхана, 2 спорт және жаттығу залы. Мамандандырылған кабинеттер оқу процесінде олардың мақсатына сәйкес белсенді қолданылады. Материалдық-техникалық және әлеуметтік базаға жалпы ауданы 2714 ш. м. жатақхана кіреді.

2018 жылы “Bolashaq” академиясы табыс 531976 мың теңгені құрады, бұл өткен жылғы деңгейден 9,52% жоғары.

Активтердің жалпы сомасы 932812 мың теңгені құрады,оның ішінде негізгі құралдар 67,48% құрайды.

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 119026 мың теңгені құрайды, оның ішінде алынған аванстар 114733 мың теңге