Сіздерді “Татищев оқулары: Ғылым мен практиканың өзекті мәселелері” (Тольятти қ., РФ) XVIII ХҒПК – ға шақырамыз)

Құрметті әріптестер!
Сіздерді 2021 жылғы 23-24 сәуірде сырттай нысанда өтетін “Татищев оқулары: ғылым мен практиканың өзекті мәселелері” атты XVIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға шақырамыз.

“Bolashaq” академиясы аталған конференцияның бірлескен ұйымдастырушысы болып табылады.

ХҒПК -ның мақсаты-Ресей мен әлемнің әртүрлі аймақтарындағы ғылым мен практиканың дамуының негізгі тенденцияларын бағалау.

Конференцияның негізгі міндеттері төмендегідей болып табылады :

өзекті ғылыми бағыттар саласында зерттеумен және озық тәжірибені енгізумен байланысты проблемаларды, міндеттерді шешудегі әдістер мен тәсілдерді қою және талқылау;

тәжірибе алмасу; салыстырмалы талдау жүргізу және ғылыми жұмыстардың нәтижелерін талқылау;

отандық және шетелдік ғылыми мектептер шеңберінде ғылыми бағыттарды дамыту перспективаларын талқылау;

ғылыми зерттеулердің деңгейін арттыру, зерттеулердің нәтижелерін практикаға енгізу мүмкіндіктерін кеңейту үшін жас және жетекші ғалымдар арасында ғылыми байланыстар орнату.

Материалдар жинағы РҒАО қалыптастыру үшін ҒЭК-да орналастырылады, ISBN-ге беріледі.

Конференцияның негізгі бағыттары

Заң ғылымының өзекті мәселелері
1.1. Мемлекет және құқық теориясы мен тарихының мәселелері.
1.2. Конституциялық, халықаралық және муниципалды құқық мәселелері.
1.3. Әкімшілік құқық, процесс және экологиялық құқық мәселелері.
1.4. Азаматтық құқық, процесс және еңбек құқығы мәселелері.
1.5. Қылмыстық құқық, процесс, криминология және криминалистика мәселелері.
Әлеуметтік-экономикалық дамудың өзекті мәселелері
2.1. Экономикалық жүйелердің дамуын басқару. Сандық экономика.
2.2. Экономикалық жүйелердің шаруашылық қызметін талдау, есепке алу және аудит.
2.3. Білім беру жүйелерін басқарудың ұйымдастырушылық-экономикалық тетіктері.
2.4. Экономикалық жүйелердің қаржы-несиелік қызметін басқару.
Экология және қоршаған ортаны қорғаудың өзекті мәселелері
3.1. Биологиялық және медициналық экология мәселелері.
3.2. Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау мәселелері.
3.3. Қолданбалы және әлеуметтік экология мәселелері.
Ғылым мен өндірісті ақпараттандырудың өзекті мәселелері
4.1. Өндірісті ұйымдастырудағы Ақпараттық технологиялар.
4.2. Басқару және мехатроникадағы Ақпараттық технологиялар.
4.3. Есептеу машиналары, кешендер және компьютерлік желілер.
4.4. Педагогикадағы Ақпараттық технологиялар.
Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар, білім беру
5.1. Гуманитарлық ғылымдар мен білім берудің өзекті мәселелері: теория, тарих, практика.
5.2. Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі.
5.3. Көркем мәтін және контекст: зерттеу мәселелері.
5.4. Славян тіл білімінің мәселелері.
5.5. Қазіргі германистика мен романистикадағы жаңа парадигмалар.
5.6. Журналистиканың өзекті мәселелері.
5.7. Жастармен жұмысты ұйымдастыру.

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2020/12/Буклет-2021.pdf

Leave a comment

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.