Шет тілдер және мәдениетаралық коммуникация кафедрасы

Кафедра миссиясы

Шет тілі: екі шет тілі білім беру саласында жоғары білікті бәсекеге қабілетті, үздіксіз өзін-өзі тәрбиелеуді жүзеге асыруға және ұлттық және халықаралық стандарттар мен талаптарға сәйкес өз біліктілігін арттыруға қабілетті мамандарды даярлауды жүзеге асыру болып табылады.

«Шетел тілі: екі шетел тілі» білім беру бағдарламасы

Кафедра құрылған күнінен бастап 6В01702 – “Шет тілі: екі шет тілі” білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды мемлекеттік және орыс тілдерінде оқытудың екі нысаны бойынша даярлайды: күндізгі (4 жыл) және күндізгі-ҚББТ қолдану арқылы қысқартылған (2 жыл және 3 жыл).

2020 жылдан бастап кафедра Мемлекеттік және орыс тілдерінде магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыра бастады: 7М01703 – “Шет тілі: екі шет тілі” (бейіндік бағыт) және 7М01704 – “Шет тілі: екі шет тілі” (ғылыми-педагогикалық бағыт).

Шетел тілдері және мәдениетаралық коммуникация кафедрасы 1997 жылдан бері университетте табысты жұмыс істеп келе жатқан «Bolashaq» академиясының ең көне кафедраларының бірі болып табылады. Кафедра бакалавриат және магистратурада 6В017 – «Тілдер мен әдебиет оқытушыларын даярлау» (шет тілі мұғалімі) бағыты бойынша кадрлар даярлайды.

1997 жылдан 2020 жылғы наурызға дейінгі кезеңде кафедра меңгерушісі ф.ғ.д., профессор Ибраева Баян Мұқышқызы болды. Қазіргі уақытта кафедраны PhD докторы, доцент Газиханова Жанар Газизовна басқарады.

Өзінің 20 жылдан астам қызмет ету кезеңінде кафедра көптеген өзгерістер мен қайта құрулардан өтті, бірақ ұсынылған білім беру қызметтерінің сапасын жақсартуға және білім беру бағдарламаларын республика рейтингтерінде алға жылжытуға үлес қосып, оқу, ғылыми және білім беру жұмыстарында берік дәстүрлерді қалыптастырды.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы бүгінде PhD докторлары, педагогика және филология ғылымдарының кандидаттары, профессорлар, доценттер, аға оқытушылар мен ғылым магистрлерін қамтиды. Кафедраның білікті мамандары ағылшын, неміс, француз және қытай тілдерінде кадрларды даярлау бейіні бойынша пәндердің өткізілуін қамтамасыз етеді. Кафедра оқытушылары бірнеше рет аймақтық және республикалық деңгейде танылды. Мысалы, 2019 жылы профессор Ибраева Б.М. және профессор Оразгалиева Г.Ш. Қазақстан жоғары оқу орындары қауымдастығынан «Жоғары кәсіби білім беру саласындағы үздік оқытушы» және «Жоғары кәсіби білім беру саласындағы үздік ғылыми қызметкер» төсбелгілерімен марапатталды 2022 жылдың қаңтар айында республикалық конкурстың қорытындысы бойынша ф.ғ.к., профессор Ибраева Б.М. “ЖОО – ның үздік оқытушысы-2021” атағына ие болды (https://bolashaq.edu.kz/nauka/luchshij-prepodavatel-vuza-2021/).

«Шетел тілдері және мәдениетаралық коммуникация» кафедрасының мақсаты қоғамның әлеуметтік тәртібіне, әлемдік стандарттарға және шеттілдік білім беру мен іргелі және қолданбалы лингвистика саласындағы кәсіби қызметтің талаптарына сәйкес келетін жаңа формациядағы білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау болып табылады. Белгіленген мақсатқа сәйкес бөлімнің барлық қызмет түрлері ұйымдастырылған.

Білім беру қызметі

Оқу үдерісін ұйымдастыру мен жүзеге асырудағы кафедраның негізгі мақсаты студенттер мен магистранттарды даярлаудың сапасын арттыру және мамандарды даярлаудың оқу-әдістемелік қамтамасыз етуін жақсарту болып табылады. Осыған байланысты кафедра шетел тілдерін оқыту саласындағы заманауи халықаралық тенденцияларды ескере отырып, өзінің білім беру бағдарламаларын үнемі жаңартып отырады. Академияда білім беру бағдарламаларын әзірлеу процесі түлектердің, жұмыс берушілердің, белсенді студенттердің және кафедраның өкілдерін қамтитын Ғылыми комитетке жүктелген.

6В01702 – «Bolashaq» академиясының «Шетел тілі: екі шетел тілі» білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларының ондығына кіреді. Мәселен, 2020 жылы “Bolashaq” академиясының «Шетел тілі: екі шетел тілі» білім беру бағдарламасы Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттігі (НАОКО) өткізетін білім беру бағдарламаларының рейтингінде 8-ші орынға ие болды (https://iqaa-ranking.kz/item/12886), ал 2021 жылдың қорытындысы бойынша құрметті 3-орын (https://iqaa-ranking.kz/item/13913), бұл бағдарлама түлектерін даярлау сапасының жоғары деңгейде екенін көрсетеді.

Жыл сайын ҚР жоғары білім және ғылым министрлігі “Атамекен” ҰКП-мен бірлесіп тұрақты негізде білім беру бағдарламаларының рейтингін өткізіп келеді, онда “Bolashaq” академиясының ЖМ “Шет тілі: екі шет тілі” ББ 2022 жылы 20-орынға ие болды (https://atameken.kz/ru/university_ratings?year=2022&ut=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%C2%ABBolashaq%C2%BB&epg=&ep=2&region=&sort=epg_asc&profile=), бұл 2021 жылмен салыстырғанда оң өсімді көрсетеді (28-орын).

Бұл көрсеткіштер бағдарлама түлектерін даярлау сапасының жеткілікті жоғары деңгейін көрсетеді.

Кафедраның білім беру қызметінің ажырамас компоненттеріне мыналар жатады:

– кадрларды даярлау бейіні бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттердің кітапхана қорын толықтыру;

– кафедра оқытушыларымен баспа және электронды оқу басылымдары мен оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу;

– студенттер мен магистранттардың білім сапасы мен оқу үлгерімін бақылау;

– қашықтықтан және аралас оқытудың инновациялық білім беру технологияларын енгізу және қолдану, цифрлық визуализация және т.б.

– оқытушылардың, студенттер мен магистранттардың академиялық ұтқырлығы;

– оқытушылар, магистранттар мен студенттер үшін әдістемелік семинарлар мен мастер-класстар өткізу;

– студенттердің, магистранттар мен оқытушылардың оқу-әдістемелік әзірлемелерін қала және облыс мектептерінің білім беру процесіне апробациялау және енгізу;

– Қазақстанның жоғары оқу орындары мен мектептері үшін оқу әдебиеттерін сараптау және шолу, т.б.

Мысалы, 2018 жылы кафедра 5 үштілді (қазақ, орыс және ағылшын) сөздіктер жасап шығарды: Зоология сөздігі; Экология және эволюциялық ғылым сөздігі; Ботаника сөздігі; Генетика, биотехнология және молекулалық биология сөздігі; Адам анатомиясы мен физиологиясының сөздігі.

2019 жылы мектептердің биология мұғалімдеріне арналған биологиялық терминдердің үлкен жинақталған сөздігі шықты.

2020 жылы «№45 гимназия» КММ-мен ынтымақтастық аясында Trello веб-платформасында жұмыс істеу бойынша нұсқаулықтар шығарылды – бұл технологияны кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы 2016 жылдан бастап сәтті қолданып келеді және осы тақтада білім беру ресурстарын құру әдісін кафедраның оқытушылары Анна Николаевна Калижанова және Ибраева Баян Мұқышқызы патенттеді.

2021 жылы кафедраның аға оқытушысы Марышкина Т.В.-ның «Мамандандырылған кәсіби шетел тілі» оқу-әдістемелік құралы жарық көрді, ол Академияның оқу процесінде белсенді қолданылады.

2023 жылы кафедраның аға оқытушысы М. К. Абдрешева “Conducting negotiations and debates in the English language” оқу-әдістемелік құралын әзірледі, қазіргі уақытта бұл оқу-әдістемелік құрал “Келіссөздер мен пікірталастар жүргізу (ағылшын тілінде)”пәні курсы аясында қолданылады.

Академиялық ұтқырлық бағдарламалары аясында кафедра студенттері Сүлейман Демирел атындағы университетінде (Алматы қ.), Көкшетау қаласындағы Мырзахметов атындағы университетінде оқыды. Оқытушылар өз кезегінде шетелдік (Ататүрік атындағы университет, Түркия)  және отандық жоғары оқу орындарында (Ә.Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті) дәрістер оқыды және сабақ өткізді.

Дәрістер мен тәжірибелік сабақтарды өткізу үшін кафедрада мамандандырылған аудиториялар мен зертханалар бар, олар компьютерлермен, проекторлармен, интерактивті тақта бағдарламаларымен және оқу әдебиетінің қажетті заманауи қорымен жабдықталған және олар жыл сайын жаңартылып отырады.

Болашақ екі шетел тілі мұғалімдерінің практикалық құзыреттіліктерін қалыптастыру мақсатында Қарағанды ​​қаласындағы №1 мектеп-гимназияда кафедра филиалы жұмыс істейді.

Оқу жұмысында оң нәтижелерге қол жеткізу үшін кафедра Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетімен, Неміс академиялық алмасу қызметімен (ДААД), Қарағанды қаласындағы Француз Альянсының бөлімшесімен, Гоголь атындағы облыстық кітапхананың шетел әдебиеті залымен, Ресей лингвист-когнитологтар қауымдастығымен, Қазақстан Республикасының ағылшын тілі мұғалімдерінің қауымдастығымен,  қаланың бірқатар тіл орталықтарымен ынтымақта белсенді жұмыс істейді.

Ғылыми-зерттеу қызметі

«Шетел тілдері және мәдениетаралық коммуникация» кафедрасының ғылыми қызығушылық саласы заманауи лингводидактика, кәсіби шеттілдік білім беру, мәдениетаралық қатынас теориясы мен практикасы және мәдени лингвистика мәселелерін қамтиды.

2018 жылдан 2020 жылдың желтоқсанына дейін кафедра ҚР БҒМ ҒК гранттық қаржыландыру шеңберінде «лингвомәдени компоненті бар биологиялық терминдердің Үш тілді сөздігін құру» тақырыбында ғылыми жобаны іске асыру бойынша жұмыс жүргізді.

Бүгінгі таңда кафедра алдында ғылыми-зерттеу жұмысы саласында жаңа міндеттер тұр және осы саладағы қызметтің басты бағыты ретінде цифрлық білім беру ресурстарын құру мәселесі айқындалды.

Кафедра өз студенттерін ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді қатыстырады, Қазақстандағы және шетелдегі әр түрлі деңгейдегі ғылыми-практикалық конференцияларға, халықаралық білім беру бағдарламаларына, байқаулар мен олимпиадаларға және т.б. қатыстырады.

Мысалы, 2019 жылдың түлегі Курманалиева Альфия Ugrad халықаралық бағдарламасы бойынша грантты жеңіп алды. Новосибирскідегі халықаралық шет тілдер олимпиадасының қорытындысы бойынша қытай тілін оқитын студенттер командасы 3 орынға ие болды.

2020 жылдың ақпан айында студенттер мен магистранттардың “Student and Science: future view” республикалық ғылыми – теориялық конференциясына қатысу қорытындысы бойынша кафедра студенттері Васильева Мария, Туракова Мадина, Будикова Жансая, Оспанова Мадина II және III дәрежелі дипломдарын жеңіп алды (https://www.facebook.com/groups/348134888980073/permalink/875512166242340/).

2020 жылғы сәуірде өткізілген SKYTEACH and Cambridge Assessment English ағылшын тілін білушілерге арналған IV халықаралық олимпиадада студенттер Макаровская Полина мен Оспанов Мадина 3-ші орынға ие болды (http://kubolashak.kz/novosti/3-e-mesto-v-iv-mezhdunarodnoj-olimpiade-dlja-znatokov-anglijskogo-jazyka-ot-skyteach-i-cambridge-assessment-english/).

2021 және 2022 жылдары кафедра студенттері түрлі халықаралық ғылыми конкурстарда, жобалар конкурстарында, дебюттік турнирлер және т.б. сайыстарда жеңімпаз, диплом иегерлері атанып, өздерінің жеңістерімен қуантты (https://bolashaq.edu.kz/novosti/itogi-mezhdunarodnogo-konkursa-aktualnye-problemy-lingvodidaktiki-i-filologii/).

2022-2023 оқу жылында ИН-19-2 тобының студенті Сұлтанова Аяжан Халықаралық  студенттерге арналған ғылыми-тәжірибелік конференцияда “Студенттік ғылым-2022” (Ресей) “ШОУ ЭЛЛЕН ДЕДЖЕНЕРЕС” мақаласын жариялаумен ағылшын тілінің фонетикасын оқытуға арналған” (ғылыми жетекшісі Дәулетбаева А.Е.) 1 дәрежелі диплом иегері атанды. ИН-19-1 тобының студенті Таймазова Седа “Заманауи зерттеулер – 2022” (Сербия) Халықаралық ғылыми жұмыстар байқауында “Тіл арасындағы байланыс оқыту және онлайн-Бұқаралық мәдениет” тақырыбында ғылыми жұмысқа қатысып, 1 дәрежелі диплом иегері және стильмен ерекшеленді.

Соңғы 3 жылда «Шетелдік білім берудегі инновациялар мен көшбасшылық», «Қазіргі әлемдегі мәдениеттер диалогы» және «Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесінде белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастырудың инновациялық технологиялары: COVID-19 дәуірінің сын – тегеуріндері» 3 ұжымдық монографиясы және ағылшын тілінде “Creating Backward-Looking Forward” 1 ұжымдық монографиясы жарық көрді, және ресейлік РИНЦ ғылыми-метрикалық базасына тіркелген.

Аға оқытушы М. К. Әбдірешева «ТМД-ның үздік педагогы – 2023» ғылыми-педагогикалық қызметкерлерге арналған халықаралық байқауға «Internet technologies in english lessons in the context of social trends» мақаласымен қатысып, I дәрежелі дипломмен және  «ТМД-ның үздік педагогы-2023» медалімен марапатталды.

Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде кафедра оқытушылары ғылыми тағылымдамалар бағдарламаларына және шетелге ғылыми іссапарларға үнемі қатысады.

СҒЗЖ және ҒЗЖ жоспарларына сәйкес соңғы жылдары кафедра келесі жұмыстарды да жүзеге асыруда:

1) «Шетел тілдері және мәдениетаралық коммуникация» кафедрасының  студенттері мен магистранттарының ҒЗЖ-ға қойылатын талаптарын тікелей авторларды да, олардың ғылыми жетекшілерін де ИФ нөлдік емес журналдардағы жарияланымдарға және жоғары оқу орындары арасындағы барлық рейтингтерге табысты қатысу үшін жүлделі орындарға ие болу мүмкіндігімен халықаралық және Республикалық маңызы бар конкурстар мен конференцияларға қатысуға ынталандыру мақсатында қайта қарау саясаты жалғастырылды.

2) «Шетел тілдері және мәдениетаралық коммуникация» кафедрасы студенттерінің функционалдық және академиялық сауаттылығын арттыру үшін “Курстық және дипломдық жұмыстардың құрылымы мен ресімделуі” тақырыптары бойынша СҒЗЖ семинарлары өткізіледі.

3) «Шетел тілдері және мәдениетаралық коммуникация» кафедрасының студенттері Облыстық Гоголь атындағы  кітапхана залының семинарлары мен дөңгелек үстелдеріне, сондай-ақ әртүрлі халықаралық, республикалық және облыстық студенттік конференцияларға қатысады.

4) ПОҚ және кафедра студенттері ЖОО конференцияларын ұйымдастыруға және өткізуге белсенді қатысады:

-Студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және жас ғалымдардың (халықаралық қатысумен) “Жастар және қазіргі заманның жаһандық мәселелері” Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы.

-Оқытушылардың, магистранттардың, докторанттар мен ғалымдардың (халықаралық қатысумен) “Қазіргі әлемдегі ғылым және білім” Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы.

Тәрбие жұмысы

«Шетел тілдері және мәдениетаралық коммуникация» кафедрасының оқу-тәрбие қызметі жалпыадамзаттық құндылықтар аясында жан-жақты үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру мен дамытуға бағытталған.

Тәрбие жұмысының міндеттері: жастардың бойында патриоттық сезімді қалыптастыру, адамгершілік-рухани даму, жас таланттарды қолдау, студенттерді мәдени, ғылыми және білім беру үдерістеріне тарту, жастардың әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз ету, студенттер мәдениетінің деңгейін көтеру, білім берудің тиімділігі үшін қолайлы әлеуметтік-психологиялық климат құру.

Тәрбие жұмысы кафедраның жыл сайынғы құрастырылатын және бекітілетін оқу-тәрбие жоспарына және жетекшілік ететін топтары бойынша эдвайзердің жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

Оқу-тәрбиелік іс-шараларына: дөңгелек үстелдер, брейн-рингтер, тақырыптық кездесулер, байқаулар, концерттер, дебаттар және басқалары кіреді.

ЖОО және “Шет тілдері және мәдениетаралық коммуникация” кафедрасының ПОҚ-мен бірлесіп студенттердің жұмысқа орналасуына және жастардың студенттік еңбек жасақтарының жұмысына қатысуын қамтамасыз етуге жәрдемдеседі.

Пәндік кабинеттердің басшылары бекітілген аудиторияларды және корпустарға іргелес аумақты үнемі таза ұстайды. Жыл сайын көктемгі кезеңде кафедра студенттері мен ПОҚ Қарағанды облысының әкімдігі ұйымдастырған жалпықалалық сенбіліктерге қатысады.

Кафедра филиалы

Болашақ шет тілі мұғалімдерінің практикалық құзыреттіліктерін қалыптастыру мақсатында 2014 жылдың қыркүйегінен бастап “№1 Гимназия”КММ жанындағы кафедра филиалы жұмыс істейді.

Филиал базасында шет тілдерін оқыту әдістемесі бойынша семинар сабақтары мен СӨЖ сабақтары өткізіледі, студенттер кәсіптік практикадан өтеді, қазіргі заманғы шет тілді білім беру мәселелері бойынша бірлескен әдістемелік семинарлар өткізіледі, сондай-ақ студенттердің ғылыми-зерттеу қызметі шеңберінде тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарды өткізу және сынақтан өткізу жүзеге асырылады.

Филиал базасында кафедра студенттері педагог-практиктердің ағылшын тілі сабақтарына қатысуға, олардың тәжірибесін зерделеуге, кеңестер, ұсыныстар алуға тамаша мүмкіндік алады. Ынтымақтастық аясында студенттер мектеп оқытушыларына ағылшын тілі апталығын ұйымдастыруға көмектеседі. Жыл сайын кафедра филиал өкілдерін дөңгелек үстелдерге, конкурстарға, семинарларға және басқа да іс-шараларға қатысуға шақырады.

Ынтымақтастықта ғылыми-зерттеу жұмысына ерекше орын беріледі. Кафедра оқытушылары мен гимназия мұғалімдері “Bolashaq” академиясының “Ғылым және оның қазіргі әлемдегі рөлі”, “Жастар және қазіргі заманның жаһандық мәселелері” Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларына қатысуға, өз зерттеулерінің нәтижелерін жариялауға, біздің университеттің ғылыми-еңбектер жинағында практикалық тәжірибені жинақтауға мүмкіндік алады. Гимназияның педагог-зерттеушілері кафедраның білім беру бағдарламасының мемлекеттік аттестаттау комиссиясының мүшелері және бітіру біліктілік жұмыстарының рецензенттері ретінде бірнеше рет тартылды.

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы:

Бүгінгі таңда кафедрада 11 оқытушы жұмыс істейді, оның ішінде 1 PhD докторы, 2 ғылым кандидаты, 8 магистр. Кафедра құрамына 2 профессор, 2 доцент, 7 аға оқытушы кіреді.

Газиханова Жанар Газизовна, PhD докторы, доцент

Оразгалиева Гульфарида Шамсуловна, ф.ғ.к., ЖАК доценті

Диканбаева Сайра Алексеевна, ф.ғ. к., ЖАК доценті

Бегахметова Балжан Каировна, доцент, магистр

Абдрешева Мадина Каббасовна, аға оқытушы, магистр

Әбілжан Алтынай Болатқызы, аға оқытушы, магистр

Ганеев Руслан Рашидович. аға оқытушы, магистр

Гизатуллина Альфия Васильевна, аға оқытушы, магистр

Нурмагамбетова Анель Аннамовна, аға оқытушы, магистр

Даулетбаева Аида Ерлановна, аға оқытушы, магистр

Құрман Нұршат Көккөзқызы, аға оқытушы, магистр

Газиханова Жанар Газизовна

Философия докторы PhD

“Шетел тілдері және мәдениетаралық коммуникация” кафедрасының меңгерушісі

Байланыс ақпараты:

Мекен-жайы: 100012 Қазақстан, Қарағанды, Абай көшесі, 17 үй, каб. 203

Телефон: 42-04-25 (ішкі.185)

E-mail: shaikhyzada@yandex.ru

Жұмыс кестесі: ДН – ЖМ 09:00-17:00, Түскі ас – 13:00-14:00

Білім:

2014-2017 жж.  – Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті , шет тілдер факультеті, “Шет тілі: екі шет тілі” мамандығы бойынша докторантура, PhD докторы

2008-2009 жж. – Алгарве университеті, Португалия (ЕО Erasmus Mundus білім беру гранты), “білім беру, мұғалімдерді оқыту және гуманитарлық ғылымдар”мамандығы бойынша магистратура

2007-2009 жж. – Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, шет тілдер факультеті, “Шет тілі: екі шет тілі” мамандығы бойынша магистратура, білім магистрі (Шет тілдері)

1999-2004 жж. – Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, шет тілдер факультеті, мамандығы: Шетел филологиясы, ағылшын және неміс тілдері мен әдебиеті оқытушысы

Жұмыс тәжірибесі:

2020 ж. – қазіргі уақытқа дейін – “Bolashaq” академиясы ” ЖМ Шетел тілдері және мәдениетаралық коммуникация кафедрасының меңгерушісі

2018-2020 жж. – Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ шетел филологиясы кафедрасының меңгерушісі

2017-2018 жж. – Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ Шет тілдері кафедрасының меңгерушісі

2014-2017 жж. – Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ көптілді білім беруді дамыту орталығының басшысы

2013-2014 жж. – Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ Шет тілдері кафедрасының меңгерушісі

2010-2013 жж. – Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ жаратылыстану факультеттерінің шет тілдері кафедрасының меңгерушісі

2009-2010 жж. – Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ жаратылыстану факультеттерінің шет тілдері кафедрасының аға оқытушысы

2004-2007 жж. – Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ жаратылыстану факультеттерінің шет тілдері кафедрасының оқытушысы

Педагогикалық қызмет өтілі: 18 жыл

Ғылыми қызығушылықтары: ғылыми қызығушылықтары шет тілді білім беру және шетел филологиясы, көптілді білім беру, шет тілдерін кәсіптік-бағдарланған оқыту салаларына, сондай-ақ оқу процесін басқару және ұйымдастыру салаларына жатады.

Ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектері:

70-тен астам ғылыми жарияланымдар, оның ішінде Scopus базасына кіретін 3 мақала, ҚР БҒМ КОКСОН ұсынған журналдарда 20-дан астам жарияланымдар жарияланды.

1 монография, 20-ға жуық оқу және оқу-әдістемелік құрал, 3 электрондық оқу басылымы жарық көрді. ҚР БҒМ бекіткен көптілді білім беру мамандықтары үшін ағылшын тілінің базалық курсы бойынша; ҚР РОӘК бекіткен бірқатар жоғары оқу орындарының тілдік емес мамандықтары үшін кәсіби-бағдарланған шет тілі бойынша; жоғары оқу орындарының оқытушылары үшін ағылшын тілі бойынша біліктілікті арттыру бағдарламалары бойынша үлгілік оқу бағдарламаларының авторларының бірі болып табылады.

Гранттық ғылыми жобаларды және қаржыландырылатын ғылыми-зерттеу тақырыптарын орындау:

2015-2017 жж. – “Мектеп – ЖОО” жүйесінде көптілді білім берудің сабақтастығын ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету, ҚР БҒМ

2015-2017жж. – көптілді білім беру жағдайында инженерлік кадрларды үздіксіз тілдік даярлауды ғылыми-әдістемелік сүйемелдеу (колледж-ЖОО), ҚР БҒМ

Марапаттар

2022 ж. – Қарағанды қаласы әкімінің қаланың қоғамдық-саяси өміріне қатысқаны және адал еңбегі үшін Алғыс хаты

2018 ж. – білім беру саласына қосқан үлесі үшін ҚР Білім және ғылым Министрінің Құрмет грамотасы

2017 ж. – Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ ректорының Құрмет грамотасы, адал еңбегі және университеттің дамуына қосқан үлесі үшін

2017 ж. – үздік ғылыми кітапқа Бүкілресейлік конкурс лауреатының дипломы

2017 ж. – Павлодар қаласы “Өрлеу “БАҰО” АҚ филиалы директорының Алғыс хаты

ПОҚ-ТҮЙІНДЕМЕСІ