“Магистерлік оқулар – 2021” аймақтық магистерлік ғылыми-тәжірибелік конференциясы: конференция жинағы

2021 жылдың 19 наурызында “Bolashaq” академиясының базасында Zoom платформасында магистранттар, докторанттар және жас ғалымдардың “Магистерлік оқулар 2021″аймақтық ғылыми-практикалық on-line конференциясы өтті.

Академия ректоры ф.ғ.к., профессор Қ.Н. Меңлібаев, ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректор, т.ғ.к., доцент Х.К. Оразбаев, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің басшысы з.ғ.к., профессор Е.Е. Серимов, конференцияны ұйымдастыру комитеті төрағасының орынбасары, жас ғалымдар кеңесінің төрағасы, Шет тілдері және мәдениетаралық коммуникация кафедрасының оқытушысы, магистр К.Т. Ибрахимова құттықтау сөз сөйледі.

Конференцияның жұмыс тілдері-қазақ, орыс, ағылшын.

Барлығы – 41 баяндама, оның ішінде:

Кафедралар: Құқықтану-13: қаржы-12: ПжП-9: қазақ тілі.-4: Шет тілі – 3:

Пленарлық мәжілісте сөз сөйлегендер:

1. Нұртас Д.Ұ. «Bolashaq» академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы Ғылыми жетекші: з.ғ.к., қауымдастырылған профессор Əбдіжəми А.Ж. Өтепов С.Ж. Қазақстан инновациялық жəне телекоммуникациялық жүйелер университеті, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы ОТБАСЫНДАҒЫ ЖƏНЕ ТҰРМЫСТАҒЫ ƏЙЕЛДЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ

 1. Манкаева М. М. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы mira_kz_86@list.ru ғылыми жетекшісі: з.ғ.д., профессор Нұрғалиев Б. М. КЕЙБІР ШЕТ ЕЛДЕРДЕ ОҢАЙЛАТЫЛҒАН ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ
 2. Федорчук Е. А. “Bolashaq” академиясы”, Қарағанды, Қазақстан Fedorchuk.lena777@mail.ru ғылыми жетекшісі: э. ғ. к., профессор Дәрібекова А. С. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ
 3. Тусупханова Б.А. «Bolashag» Академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы banu77-77@mail.ru Ғылыми жетекшісі: фил.ғ.к., профессор Сембиев Қ.З. ҮСТЕМЕ ҚҰРЫЛЫМ ЖƏНЕ ҚЫСТЫРЫНДЫ ҚҰРЫЛЫМ
 4. Адамбекова Г. Г. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы 1010galina1010@gmail.com ғылыми жетекшісі п. ғ. к., “Bolashaq” академиясының доценті, Ресей Жаратылыстану Академиясының профессоры, Халықаралық ақпараттандыру Академиясының академигі Абилкасимова Г. БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ ЖАС МАМАНДАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ БЕЙІМДЕЛУІ

6. Аманбаева Д.С. «Bоlashaq» академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы

Сериков Т.Ш., Оразғалиева Г.З. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарУ Қарағанды, Қазақстан Республикасы ОҚУШЫ ТҰЛҒАСЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Сердалинова С.Х. “Bolashaq” академиясы, Теміртау, Қазақстан Республикасы sayka84@mail.ru ғылыми жетекшісі: ф.ғ. к.профессор Ибраева Б. М. ШЕТ ТІЛДЕРІН ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Барлық баяндамалар тыңдалғаннан кейін пленарлық отырыстың барлық баяндамашыларына конференцияны ұйымдастыру комитетінің алғыс хаттары табыс етілді.

Пленарлық отырыстың соңғы бөлігі ЖОО ішіндегі ғылыми жобалар конкурсына қатысушыларға дипломдар мен сыйлықтар табыс ету болды. Қорытынды жеке жаңалықтар бетінде ұсынылды.

Конференцияның секциялық отырыстары сағат 14.00-де басталып, өте белсенді форматта өтті. Секция жұмысы келесі бағыттар бойынша өтті:

 1. Қазақстан Республикасының заңнамасын дамыту перспективалары (1-секция)
 2. Қаржы жүйесінің проблемалары және ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру. (2 бөлім)
 3. Дамып келе жатқан тұлғаның психологиялық-педагогикалық аспектілері. (3 бөлім)
 4. Қазақ философиясы: бүгіні мен болашағы. (4 бөлім)
 5. Тілдерді білу мәдениетаралық қарым-қатынас негізі. (5 бөлім)

Қорытынды отырыста үздік және қызықты баяндамалары бар студенттерге, магистранттар мен докторанттарға грамоталар мен сертификаттар табыс етілді.

Секция. № 1.

 1. Әлиева Г.Г. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы ғылыми жетекшісі: з.ғ. к., профессор Қабжанов А.Т. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫНДА ҚЫЛМЫС ЖАСАУ КЕЗЕҢДЕРІ
 2. Далабаев Д. «Bolashaq» академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы Ғылыми жетекші: з.ғ.к., қауымдастырылған профессор Əбдіжəми А.Ж. КƏМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ӨЗІНЕ ӨЗІ ҚОЛ ЖҰМСАУЫНЫҢ КЕЙБІР МƏСЕЛЕЛЕРІ.
 3. Домоевский К.С. “BOLASHAQ” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы jeti.teniz.kazyna@gmail.com ғылыми жетекшісі – з.ғ.к. Л.К. Амандыкова.
 4. Қалиев А.Қ. Қылмыстық процесс кафедрасының профессоры, з.ғ.к., полиция полковнигі Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы Əмірбек М.Ш. ЖООК ББФ магистранты Қарағанды қаласы, Қазақстан Республикасы СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП ТЕКСЕРУ БАРЫСЫНДАҒЫ МƏЖБҮРЛЕУ ШАРАСЫН ЖҮРГІЗУДІҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІГІ
 5. Қасымов М. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы ғылыми жетекшісі: з.ғ. к., доцент Амандыкова Л. К. ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕР ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ БӨЛІГІ РЕТІНДЕ
 6. Кенжебай А. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы ғылыми жетекшісі: з.ғ. к., доцент Амандыкова Л. К. ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕПІЛДІКТЕР

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АДАМНЫҢ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫ.

7. Күреңтаев А.Х. Докторант, «Bolashaq» академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы 777_ali@mail.ru Ғылыми жетекші: з.ғ.д., профессор Тоқыбаев З.С. «Фемида» Орталық Қазақстан академиясының ғылым жөніндегі проректоры, Қарағанды қаласы, Қазақстан Республикасы ҚОҒАМНАН ОҚШАУЛАУСЫЗ ЖАЗАЛАРҒА СОТТАЛҒАНДАРДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI.

8. Манкаева М. М. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы mira_kz_86@list.ru ғылыми жетекшісі: з.ғ. д., профессор Нұрғалиев Б М. КЕЙБІР ШЕТ ЕЛДЕРДЕ ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ.

9 Мухамедьярова А. Академия” Bolashaq”, Қарағанды, Қазақстан Республикасы ғылыми жетекшісі: з. ғ. к., профессор Қабжанов А.Т. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ҚР ІІО ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІНІҢ КӨЗІ РЕТІНДЕ.

10 Нұртас Д.Ұ. «Bolashaq» академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы Ғылыми жетекші: з.ғ.к., қауымдастырылған профессор Əбдіжəми А.Ж. Өтепов С.Ж. Қазақстан инновациялық жəне телекоммуникациялық жүйелер университеті, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы ОТБАСЫНДАҒЫ ЖƏНЕ ТҰРМЫСТАҒЫ ƏЙЕЛДЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ.

11. Нұртаева Д.Б. «Bolashaq» академиясы заң пəндері кафедрасының оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі Қарағанды қаласы, Қазақстан Республикасы nurtaevad@mail.ru Жумекенова А.Н. Магистрант, «Bolashaq» академиясы Қарағанды қаласы, Қазақстан Республикасы zhumekenova@list.ru Ғылыми жетекші: з.ғ.к., профессор Қабжанов А.Т.

12. Төлеу Ж. «Bolashaq» академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы Ғылыми жетекші: з.ғ.к., профессор Қабжанов А.Т. ҚҰҚЫҚТЫҚ НАСИХАТ – ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ ТƏСІЛІНІҢ БІРІ.

13. Ұзақбаев А.И. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы ғылыми жетекшісі: з. ғ. д., профессор Нұрғалиев Б. М.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАЗАНЫ ІЗГІЛЕНДІРУДІҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.

Секция №2.

 1. Ашенова А. К. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы ғылыми жетекшісі: э. ғ. к., доц. Шевякова А. Л. ҚАЗАҚСТАНДА КӨЛЕҢКЕЛІ ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУЫ.

2. Даиров М.Ж. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы dairov.m@mail.ru ғылыми жетекшісі: э. ғ. к., экономика докторы Шевякова А.Л. КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕСУРСТАРЫН ЖҰМСАУДЫҢ МӘНІ, ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ПРИНЦИПТЕРІ.

3. Жанбекова А.С. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы zan08@list.ru ғылыми жетекшісі: э. ғ. к., профессор Дәрібекова А. С. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ТАБЫСТЫЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ.

4. Қыдыркелді Г.С. «Bolashaq» Академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы kydyrgul@mail.ru Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., профессор Дарибекова А.С. ҚР ҰЛТТЫҚ КƏСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ СҮЙЕМЕЛДЕУІ.

5. Малицкая Н. А. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Malitskaya_75@mail.ru ғылыми жетекшісі: э.ғ. к., доц. Шевякова А. Л. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖӘНЕ СУ БҰРУ СЕКТОРЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ.

6. Мукашева З.С. «Bolashaq”Академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы zarinka_.89@mail.ru Ғылыми жетекшісі: доцент Дарибекова Н.С.

ШЕТЕЛДІК ТƏЖІРИБЕНІ ТАЛДАУ ЖƏНЕ МҮЛІКТІК САЛЫҚ САЛУДЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПРАКТИКАСЫ.

7. Раимбеков Д. Д. Е. А. Бөкетов атындағы ҚарУ, Қарағанды, Қазақстан raimbekov.dd@gmail.com ғылыми жетекшісі: э.ғ. к., доц. Дарибеков С. С. МЕМЛЕКЕТТІҢ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.

8. Серикова А.Е. «Bolashaq» академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы @mail.ru Ғылыми жетекші э.ғ.к., профессор Дарибекова Н.С. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТӨЛЕМ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ.

9. Спатаев Э. Е. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы l4dead.mail.ru@mail.ru ғылыми жетекшісі: э. ғ. к., профессор Дәрібекова А. С. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ.

10. Таттыбаева А.Т. «Bolashaq» академиясы, Қараганды, Қазақстан Республикасы aika_tattybaeva@mail.ru Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., доцент Кадырова Г.А. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ: ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙ, ҚАУІПТЕР ЖƏНЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖОЛДАРЫ.

11. Федорчук Е. А. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Fedorchuk.lena777@mail.ru ғылыми жетекшісі: э. ғ. к., профессор Дәрібекова А. С. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ.

12. Хасенова К. К. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы kirmizihk@mail.ru ғылыми жетекшісі: э. ғ. к., профессор Дәрібекова А. С.

Секция №3.

1. Тусупханова Б.А. «Bolashag» Академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы banu77-77@mail.ru Ғылыми жетекшісі: фил.ғ.к., профессор Сембиев Қ.З. ҮСТЕМЕ ҚҰРЫЛЫМ ЖƏНЕ ҚЫСТЫРЫНДЫ ҚҰРЫЛЫМ

2. Ферметаева Т.Ғ. «Bolashag» Академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы fermetaeva.@mail.ru Ғылыми жетекшісі: фил.ғ.к., профессор Сембиев Қ.З. ТАҢБАЛАРДЫҢ ТАРИХИ-ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ АСПЕКТІСІ.

3. Тусупханова Б.А. «Bolashag» Академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы banu77-77@mail.ru Ғылыми жетекшісі: фил.ғ.к., профессор Сембиев Қ.З. ҮСТЕМЕ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ.

4. Ферметаева Т.Ғ. «Bolashag» Академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы fermetaeva.@mail.ru Ғылыми жетекшісі: фил.ғ.к., профессор Сембиев Қ.З. ТІЛДЕСІМНІҢ ПАРАЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ.

№4 Секция

 1. Адамбекова Г.Г. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы 1010galina1010@gmail.com, ғылыми жетекшісі п. ғ. к., “Bolashaq” академиясының доценті, Ресей Жаратылыстану Академиясының профессоры, Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының академигі Әбілқасымова Г.
 2. Аманбаева Д.С. «Bоlashaq» академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы Сериков Т.Ш., Оразғалиева Г.З. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ Қарағанды, Қазақстан Республикасы ОҚУШЫ ТҰЛҒАСЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
 3. Амирханов С. Е. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы serik_66_00@mail.ru ғылыми жетекші п. ғ. к., доцент Асакаева Д. С. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ БАЛАЛАР ҮЙІНДЕ ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРДІ БЕЙІМСІЗДЕНДІРУГЕ ЖОЛ БЕРМЕУ ШАРТЫ РЕТІНДЕ
 4. Даулиева А. Р Академия “Bolashaq”, Қарағанды, Қазақстан Республикасы
 5. Каршалов К.Т. Академия «Bolashaq», Караганда, Республика Казахстан Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к., доцент Коржумбаева М.Б. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПƏНДЕРДЕН БІЛІМ БЕРУ БАРЫСЫНДА ОҚУШЫ ТҰЛҒАСЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУДЫ ТƏЖІРИБЕЛІК ЗЕРТТЕУ
 6. Кузнецова Н. В. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы vostrova_l@mail.ru ғылыми жетекшісі п. ғ. к., доцент Асакаева Д.С.
 7. Қалдар C.А. «Bolashaq» академияcы, Қарағанды, Қазақcтан Реcпубликаcы Kaldar@kgmu.kz Ғылыми жетекші п.ғ.к., доцент Абилкаcимова Г.К. ДƏСТҮРЛІ ЖОО-НЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҮЛГІДЕГІ ЖОО-ҒА ӨЗГЕРТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
 8. Назаров М.Г. Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ, Қарағанды, Қазақстан Республикасы. Абилкасимова Г. Х. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы ғылыми жетекшісі: п. ғ. к., доцент Абилкасимова Г. Х. meruert_nazarova_00@mail.ru ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ӘЛІПБИДІ ЛАТЫНДАНДЫРУДЫ ЕНГІЗУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
 9. Өмірзаққызы А «Bolashaq» академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы Omirzakkyzy83@mail.ru Ғылыми жетекші п.ғ.к., доцент Абилкасимова Г.К. ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНДА ӨЗДІК ЖҰМЫС АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ƏРЕКЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ.

Секция №5

1. Оспанова Р.Ж. «Bolashaq» Академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы r.ospanova1998@mail.ru Ғылыми жетекшісі: ф. ғ. к., профессор Ибраева Б.М. ОРТА БІЛІМ БЕРУ ШЕҢБЕРІНДЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-БИОЛОГИЯЛЫҚ ЦИКЛ САБАҚТАРЫНДА ТЕРМИНОЛОГИЯНЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ РӨЛІ.

2. Сердалинова С.Х. “Bolashaq” академиясы, Теміртау, Қазақстан Республикасы sayka84@mail.ru ғылыми жетекшісі: ф.ғ. к., профессор Ибраева Б. М. ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.

3. Шәмшатова А.А. “Bolashaq” академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы Ғылыми жетекші – ф. ғ. к. профессор Ибраева Б. М. ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІК МҮМКІНШІЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ТҰЛҒАЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95-%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF-2021.-%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf

Leave a comment

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.