Кітапхана қоры Шет тілі мамандығына арналған “Флинта” баспасының жаңа кітаптарымен толықтырылды

Шапошникова И. В.

   

Ағылшын тілінің тарихы: оқулық / И.В. Шапошникова. – 6-шы басылым., – М.: ФЛИНТА, 2024. – 508 б.

Оқулық тілдік процестердің тарихын зерттеуге және сипаттауға деген пәнаралық көзқарасқа негізделген. Автор ағылшын тілінде сөйлейтіндер қауымдастығының этномәдени тарихы контексінде деңгейлік және тұтас жүйелік сипаттағы тілдік өзгерістерді қарастырады.

Овчинникова Н. Д.

Ағылшын тілінің лексикологиясы. Теория және практика= Lectures English Lexicology: Теория және практика: оқулық / Н. Д. Овчинникова, Е. В. Сачкова. – М.: ФЛИНТА, 2021. – 160 б.

Оқулықта лексикология тіл білімінің бөлімі, семантика, қазіргі ағылшын тілінің этимологиялық құрамы, сөзжасам және фразеология, полисемия, синонимия және антонимия, ағылшын тілінің сөздік құрамын стилистикалық саралау сияқты негізгі мәліметтер бар.

Евстифеева М. В.

       Нұсқаулықта қазіргі лингвистикадағы ағылшын тілінің фонетикалық теориясы мен практикасының негізгі аспектілері қысқаша сипатталған; фонетикалық жүйенің компоненттері туралы жалпыланған ақпарат берілген. Оқу құралында дәріс бөлімі және семинарларға арналған әдістемелік әзірлемелер, сонымен қатар практикалық жаттығулар бар.

Викулова Е. А.

Қазіргі ағылшын тілінің теориялық грамматикасы: оқу құралы / Е.А. Викулова. – 3-ші басылым. – М. ФЛИНТА; Орал басылымы. Ун-та, 2024. – 88 б.

Оқу құралында ағылшын тілінің теориялық грамматикасының негізгі бөлімдеріне шолу материалы бар. Морфология және синтаксис мәселелері қарастырылады. Ғылыми грамматиканың әртүрлі мектептері мен бағыттарының тәсілдері, сондай-ақ ауқымды библиография ұсынылған.

Leave a comment

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.