Кітапхана жаңалықтары

Академия кітапханасы оқырмандарды жаңалықтармен таныстыруды жалғастыруда.

Сіздердің назарларыңызға Эверо баспасы шығарған әдебиеттерді ұсынамыз.

Әдебиет фармацевтикалық пәндер кафедрасының студенттері мен оқытушыларына қызықты болады.

Кітапхана сіздерді Абай көшесі, 17 мекен-жайы бойынша шақырады

52.81я73
К 15

Калиева Ш.С., Симохина Н.А., Сагадатова Т.К..       
Клиникалық фармакология және ұтымды  фармакотерапия. Том 1 – Оқулық. Алматы. Эверо, – 2021. – 444 б.

Оқулықта клиникалық фармакологияның негізгі бөлімдері бойынша ақпарат берілген және ішкі мүше ауруларының ұтымды фармакотерапиясына қатысты сұрақтар қарастырылған. Оқулық студенттерге, интерндерге, резиденттерге, магистранттарға, дәрігерлерге арналған.

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D2%A3-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B.pdf

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-14.pdf

52.81я73
К 15  

Калиева Ш.С. Клиникалық фармакология және ұтымды фармакотера- пияның таңдамалы сұрақтары.
Том 2 – Оқулық / Ш.С.Калиева, Н.А. Симохина, Б.Е.Тонкабаева. – Алматы: «Эверо» баспасы, 2021. – 336 б.
ISBN 978-601-310-316-7

Оқулықта клиникалық фармакологияның негізгі бөлімдері бойынша ақпарат ұсынылған, ішкі мүшелер ауруларының ұтымды фармакотерапиясының сұрақтары қарастырылған. Оқулық студенттерге, интерндерге, резиденттерге, магистранттарға, дәрігерлерге арналған.

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D1%8B-13.pdf

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-15.pdf

52.82я73 +65.290-2я73
А 86

Арыстанов Ж.М. Менеджмент и маркетинг в фармации: Учебное пособие / Арыстанов Ж.М., Токсеитова А.Т. – Алматы: Эверо, 2021. – 532 с.
ISBN 978-601-310-339-6  

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы менеджмента и маркетинга, основные направления, задачи, методы и стили управления, коммуникации, функции управления, процесс принятия решений, управление трудовыми ресурсами, этика бизнеса, эффективность деятельности организации управления, особенности фармацевтического маркетинга, отражающие товарную специфику лекарственных средств и применение комплекса маркетинга в фармации, раскрывая ее сущность и направления практического применения. Учебное пособие предназначен для студентов, магистрантов и преподавателей фармацевтических факультетов, а также для руководителей и специалистов организации, предприятий фармацевтического сектора.

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-16.pdf

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5.pdf

52.82 я73
А 86  

Арыстанов Ж.М.
Фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру негіздері – Алматы: «Эверо» баспасы – 2021. – 256 б.
ISBN 9965-19-386-Х

Оқу құралында фармацевтикалық қызметті ұйымдастырудың құқықтық- нормативтік негіздері қарастырылған. Фармацевтикалық және медициналық жоғары және орта оқу орындарының фармацевтика факультеттерінің (бөлімдерінің) студенттеріне және оқытушыларына арналған.

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-17.pdf

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%90%D0%BB%D2%93%D1%8B-%D1%81%D3%A9%D0%B7-2.pdf

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D1%8B-14.pdf

52.82я73 + 65.290-2я73          
А 86 

Арыстанов Ж.М.
Фармация саласындағы менеджмент және маркетинг  Оқу құралы. – Алматы; Эверо, 2021. – 204 б.
ISBN 9965-15-204-7  

Оқу құралында менеджмент және маркетинг теорияларының негіздері, фармация саласы менеджметі мен маркетингінің ұйымдастырылу принциптері, әдістері, қызметтері қарастырылған. Фармацевтикалық және медициналық жоғары және орта оқу орындарының фармацевтика факультеттерінің (бөлімдерінің) студенттеріне және оқытушыларына арналған.

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-18.pdf

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%90%D0%BB%D2%93%D1%8B-%D1%81%D3%A9%D0%B7-3.pdf

https://bolashaq.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D1%8B-15.pdf

Leave a comment

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.