Құқықтық және қаржылық пәндер кафедрасы

Кафедраның ұраны: “Кәсіптілік, заңдылық, әділдік”

Кафедра оқу орнының негізі қаланғаннан бері келе жатқан, жетекші кафедралардың бірі. Кафедра ұжымында қаламызға, Қазақстанға және одан да тысқары елдерге танымал ғалымдар және қызметкерлер қызмет істейді. Олардың басым бөлігі құқыққорғау органдарында, ғылыми, қоғамдық ұйымдарда және мемлекеттік органдарда көптеген жыл қызмет істеген аса тәжірибелі мамандар. Заңгер мамандығы бойынша даярлықты штаттағы 25 оқытушы атқарады. Оның ішінде 2 ғылым докторы, 12 ғылым кандидаты, 8 магистр бар. Кафедрада ҚР БжҒМ «ЖОО үздік оқытушысы» (2007, 2015 жж.) республикалық грантының екі иегері жұмыс істейді. Ғылыми дәрежесі мен атағы бар адамдардың үлесі 56%.

Кафедра 6В04201 – «Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды, 7М04201 – «Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша магистрлерді, 8D04201 – «Құқықтану» білім беру бағдарлаасы бойынша ғылым докторларын даярлайды.

Бакалавриаттың білім беру бағдарламасын “Bolashaq” академиясы 6В04201 – «Құқықтану» Бакалавриат білім беру бағдарламасы бойынша білім беру қызметімен айналысу үшін 2015 жылғы тамыздың 4-інде берілген № KZ20LAA00005467 лицензиясы негізінде жүргізеді.

Бакалавриаттың білім беру бағдарламасының мақсаттары:

– қоғамның түрлі салаларында көпшілік және жеке мүдделерді сақтау мен қорғау барысында құқықтық нормаларды жүзеге асыру, құқық тәртібін қамтамасыз етуге және заңдылықты нығайтуға қызмет ететін жоғары білікті кадрларды даярлау;

– түлектерді құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамды дамытуға септесуге даярлау;

– түлектерді адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге және қорғауға септесуге даярлау;

– түлектерді халықтың ортасында құқықтық сана және құқықтық мәдениетті қалыптастыруға даярлау;

– түлектерді кәсіби өзін өзі үздіксіз жетілдіруге даярлау.

Магистратураның білім беру бағдарламасын “Bolashaq” академиясы 7М04201 – «Құқықтану» Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша білім беру қызметімен айналысу үшін 2015 жылғы тамыздың 4-інде берілген № KZ20LAA00005467 лицензиясы негізінде жүргізеді.

7М04201 – «Құқықтану» мамандығының магистратурасының білім беру бағдарламасының мақсаты – заңды дұрыс талқылап әрі қолдана алатын, нақты өмірлік жағдаяттың барша қырларына құқық тұрғысынан қарай алатын, шешімді тек заңның әрпі мен рухы тұрғысынан қабылдауға қабілетті, өзінің қабілеттері мен өкілеттіктерін адам, қоғам, мемлекет игілігіне пайдалана алатын заң ғылымы саласындағы маман-кәсіпқойларды даярлау.

Докторантураның білім беру бағдарламасын “Bolashaq” академиясы 8D04201 – «Құқықтану» Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша білім беру қызметімен айналысу үшін 2015 жылғы тамыздың 4-інде берілген № KZ20LAA00005467 лицензиясы негізінде жүргізеді.

Докторантурада ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау үш жылдан кем емес оқу мерзімінде философия докторы (PhD) және бейін бойынша доктор ғылыми дәрежелерін берумен ұштасады.

PhD докторын даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағытқа ие әрі іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеушілік даярлықты әрі жоғары һәм жоғары оқу орнынан кейінгі жүйе мен ғылым саласы үшін ғылымның тиісті бағыттары бойынша пәндерді тереңдете оқуды қамтиды.

Кафедра медиация институтының теориялық және практикалық мәселелерімен айналысады.

Жоғары білікті маман-заңгерлерді даярлау үшін академияда барлық жағдай жасалған: криминалистика және сот сараптаматанымы бойынша екі зертханасы бар криминалистикалық полигон; сот отырысы залы; криминалистикалық техника мен криминалистикалық тактика бойынша мамандандырылған пән оқыту аудиториялары бар.

6В04201 – «Құқықтану» (бакалавриат) білім беру бағдарламасы Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттіктің (БСҚТА – НКАОКО) рейтингі бойынша Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары арасында 4-орында.

6В04201 – «Құқықтану» (бакалавриат) білім беру бағдарламасы Аккредитация және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (АРТА – НААР) рейтінгі бойынша Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары арасында 5-орында.

Осы мамандықтың студенттері академиялық ұтқырлық бойынша Ататүрік университетінде (Эрзурум, Түркие), Сүлейман Демирель университетінде (Алматы), А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде оқу мүмкіндігіне ие.

Кафедра Құқықтық және салыстырмалы зерттеулер орталығымен тығыз байланыста жұмыс істейді.

Кафедра Ленин көшесіндегі 17 үйде орналасқан әкімшілік ғимараттың 3 қабатының 303-кабинетіне жайғасқан, жұмыс телефоны 42-01-25 (қосымша 100, 101).

КАФЕДРА ПӘНДЕРІ

Кафедра 60 оқу пәні бойынша сапалы сабақ беруге қол жеткізген.

Негізгі пәндер: Қылмыстық және қылмыстық процестік заңнаманы қолданудың теориясы мен практикасы, Азаматтық және азаматтық процестік заңнаманы қолданудың теориясы мен практикасы, Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы, Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы, Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік құқығы, Қазақстан Республикасының азаматтық процестік құқығы, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы және басқалар.

Оқу процесін әдістемелік қамтамасыз ету ауқымды құқықтық зерттеулерге, қылмыстық, әкімшілік, азаматтық және тәртіптік істердің материалдарын қорыту мен талдауға, жиі кездесетін өмірлік жағдаяттарды бейнелейтін бейнеархивтеріне, арнайы әзірленген кейстерге негізделеді.

Қылмыстық процестегі қорғауды ұйымдастыру, ҚР қылмыстық құқығы бойынша практикум, ҚР қылмыстық процесі бойынша практикум, ҚР азаматтық құқығы және процесі бойынша практикум сияқты қолданбалы сипаттағы таңдамалы пәндер студенттердің ерекше қызығуын тудырады.

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ БАҒЫТТАРЫ

 • Адам мен азаматтың құқықтарын қорғаудың тарихи-құқықтық аспектілері;
 • Қазақстан Республикасындағы қылмыстылық: республикалық және аймақтық талдау;
 • ҚР тұрғын үй заңнамасын жетілдіру және оны қолдану;
 • Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесін жетілдірудің келешегі;
 • Азаматтық құқықты жетілдірудің проблемалары;
 • Еңбек туралы заңнаманы жетілдірудің проблемалары;
 • Жеке сот өндірісінің проблемалары;
 • Қазақстан Республикасындағы қылмыстылыққа әсер етудің қылмыстық-құқықтық, қылмыстық-процестік, әкімшілік шараларын жетілдірудің проблемалары;
 • Қылмыстық заңнаманы гуманизациялаудың проблемалары;
 • Қылмыстылыққа қарсы әлеуеттің рухани негіздері;
 • Сотқа дейінгі өндірістің проблемалары;
 • Криминалистиканың әдіснамалық негіздері;
 • Қазақстан Республикасында медиацияның қалыптасуының проблемалары;
 • Азаматтық және азаматтық процестік заңнаманы жетілдірудің проблемалары;
 • Кәсіпкерлердің құқығын қорғаудың теориялық және құқыққолданушылық проблемалары.

Кафедра оқытушылары студенттердің ғылыми-зерттеушілік жұмысын болашақ мамандардың кәсіби даярлығын тереңдететін маңызды фактор ретінде қарастырады да, оны ұйымдастыруға көп көңіл бөледі. Осы мақсатта кафедра пәндері жоғары ғылыми-теориялық деңгейде оқытылады. Оқыту үдерісінде оқытушылар оқытудың жаңашыл нысандарын қолданады, сабақтарды дөңгелек үстел, дебат, пікірталас нысанында өткізеді, оқытуда тұлғалық-бағдарланған көзқарасқа сүйенеді, болашақ заңгер маманның жұмысына қажетті құзіреттіліктерді қалыптастырады.

Кафедра электрондық оқулықтар, сирек кездесетін басылымдардың көшірмелері Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Адам құқығы жөніндегі комиссияның электрондық кітапханасы, Қазақстан Үкіметінің порталы, «Заң», «Юрист», «Параграф» және т.б. сияқты нысандардағы білім берудің жаңа техникалық құралдарын белсенді пайдаланады.

Студенттердің мәдениеті мен білімінің сапасын көтеру үшін оқытушылар оларды ғылыми және мәдени қарекетке араластырып отырады.

Студенттердің ғылыми-зерттеушілік жұмысының тақырыптары студенттеріміз қатысатын ғылыми және практикалық конференциялардың тақырыптарымен ұштасады.

КАФЕДРАНЫҢ ҒЫЛЫМИ ӘРІПТЕСТІГІ

 • Мәскеу экономикалық-құқықтық институты;
 • РФ ІІМ БҒЗИ;
 • Омбы заң институты;
 • Заң ғылымдарының Ресейлік академиясы;
 • Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясы;
 • Халықаралық кадр академиясы (Украина);
 • Я.А. Коменский атындағы Халықаралық славян білім беру академиясы;
 • Ресейлік Халықаралық қылмыстанымдық Қауымдастық;
 • Белорусь мемлекеттік университеті;
 • А.С. Грибоедов атындағы Халықаралық құқық және экономика инстиуты (Мәскеу қ.);
 • Өзбек ұлттық университеті;
 • К. Ататүрік атындағы университет (Түркия);
 • Талас мемлекеттік университеті (қырғыз Республикасы);
 • Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті;
 • ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы академиясы;
 • С. Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік университеті;
 • Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті;
 • Қазақ гуманитарлық-заң университеті;
 • М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті.

СТУДЕНТІК ТӘЖІРИБЕ БАЗАЛАРЫ

– Қарағанды облысының прокуратурасы;

– Қарағанды облысы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі департамент;

– Қарағанды облысының облыстық және аудандық соттары;

– Қарағанды облысының әділет департаменті;

– Әділет департаменті сот орындаушыларының Қазыбек би атындағы ауданның аумақтық бөлімі

– Қарағанды облысы бойынша Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты;

– А.Б. Қошқаровтың, З.Х. Абдрахмановтың, Н.А. Бекбергеновтың адвокаттық конторлары;

КАФЕДРАНЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ

– Қарағанды қаласының Полиция басқармасы;

– Қарағанды облысы бойынша Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты;

– Қарағанды облысының әділет департаменті;

– Қарағанды облысының прокуратурасы;

– Қарағанды қаласының адвокаттар алқасы;

– «Достасу» медиация және құқық орталығы,

– Медиация және жанжалдарды шешу институты

КАФЕДРА ЖЕТІСТІКТЕРІ

Кафедра профессоры заң ғылымдарының докторы Нұрлан Орынбасарұлы Дулатбеков Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің байқауы бойынша Қазақстандағы құқық саласында үздік профессор ретінде танылған.

2015-жылы заң ғылымдарының кандидаты, профессор Акылбек Тайболатович Кабжанов ҚР Білім және ғылым министрлігінің «ЖОО үздік оқытушысы – 2015» республикалық грантының иегері атанды.

2016-жылғы қарашада кафедра меңгерушісі з.ғ.к., профессор Акылбек Тайболатович Кабжанов “Замандас – 2016” байқауының «Ғылым мақтанышы» аталымында (Қазақстан ғылымын дамытқаны, отандық ғылымдық ойды дамыту мақсатындағы ашылулар мен өнертабыстар және оларды өмір тәжірибесіне неғұрлым жақындатқаны үшін) лауреат атанды.

Заң ғылымдарының кандидаты, кафедра профессоры Гульнара Мусиевна Рысмагамбетова 2018-жылы Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы рейтингіне енді. 2019-жылы «Жоғары кәсіби білім беру саласының үздік менеджері» Құрметті атағына ие болды.

Кафедра Қазақстан бойынша “Ювенология” оқулығының (мемлекеттік және орыс тілдерінде) бастамашысы және негізгі әзірлеушісі болды.

Кафедра ұжымы «Частное высшее образование: проблемы, приоритеты, перспективы», «Конституция Республики Казахстан – основа эффективного развития национальной правовой системы» монографияларын әзірлеуге белсенді қатысты. 2017-жылғы сәуірде “Конституция Республики Казахстан – основа эффективного развития национальной правовой системы” ұжымдық монографиясына патент алынды.

ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯЛАР

Кафедра жылсайынғы «Ғылым және оның заманалық әлемдегі рөлі», «Жастар және қазіргі заманның жаһандық мәселелері», «Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесін дамытудың келешегі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларын ұйымдастыруға және өткізуге белсенді қатысады.

Заң мамандығы студенттері арасында жылсайынғы аймақтық студенттік ғылыми-зерттеушілік байқауды өткізу жақсы дәстүрге айналған. Бұл байқау студенттермен ғылыми жұмыс жүргізуді жетілдіруге бағытталған. Және маман даярлаудың сапасын көтеру, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатын көздейді.

Кафедра оқытушылары еліміздің жетекші оқу орындарында ғана емес, сонымен бірге шетелдерде ұйымдастырылатын ғылыми форумдарға да (конференцияларға, дөңгелек үстелдерге) белсенді қатысады.

Студенттермен тәрбиелік жұмыстың мақсатына болашақ заңгер мамандардың тұлғасының психологиялық-педагогикалық қалыптасуының қолайлы жағдайларын жасау жатады. Заң пәндері кафедрасының тәрибелік жұмысының міндеттеріне мыналар кіреді:

– студенттердің отаншылдық санасын әрі азаматтық тұғырын қалыптастыру;

– студенттік және оқытушылық ұжымның ұйымдық мәдениеті мен бірлігі қалыптастыру;

– студенттердің бойында кәсіби-тұлғалық қасиеттердің, өзін өзі ұйымдастыру мен өз бетімен білімін көтеру қабілетін қалыптастыру;

– студенттер арасында жүргізілетін спорттық-сауықтыру жұмысының деңгейін көтеру, салауатты өмір салтын насихаттау.

Кабжанов Акылбек Тайбулатович

Қабжанов Ақылбек Тайбулатұлы

Лауазымы:

Заң пәндері кафедрасының меңгерушісі

Білім:

1.Күндізгі жоғары білім (1989-1994 ж.ж.), РФ, Томск мемлекеттік ғылыми-зерттеу университеті, Философия мамандығы. Біліктілігі. Философия пәнінің оқытушысы; Диплом № РВ 199708 24 06 1994 ж. ҚР ҰҚК Қарағанды жоғары мектебі (1996 – 1999) – Құқықтану мамандығы біліктілігі заңгер. 1999 жылғы 11 05 № 006070 Диплом.

2. Ғылыми дәрежесі – заң ғылымдарының кандидаты. Диссертация тақырыбы “Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығының аксиологиялық мәселелері” (диплом № FK 0001843 от 23 04 2008);

Жетістіктер:

– Қазақстан заңгерлер одағының “Қазақстан Республикасында заңдылықты нығайтуға және ғылымға қосқан үлесі үшін” Құрмет Грамотасы 2013 ж.

– 2009 және 2015 жылдары “университеттің(академияның) үздік оқытушысы” атағының иегері.

– “ҚР ЖОО үздік оқытушысы – 2015″мемлекеттік грантының иегері.

-Қарағанды қаласы әкімінің “қаласын әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан жеке үлесі, белсенді еңбек және қоғамдық қызметі үшін -2016″құрмет грамотасы.

– ҚР БҒМ құрмет грамотасы (“Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткізген табыстары мен қосқан зор үлесі үшін” – 2016 ж.).

– “Ғылым мақтанышы” номинациясы бойынша Диплом, қазақстандық ғылымның дамуына қосқан үлесі үшін, отандық ғылыми ойды дәріптеу үшін жаңалық ашқаны және өнертабысы үшін және оларды өмір тәжірибесінде кеңінен қолданғаны үшін) “Замандас-2016″байқауының лауреаты.

– ҚР БҒМ құрмет грамотасы (Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткізген табыстары мен білім беру саласына қосқан үлесі үшін – 2018 ж.). Сондай-ақ, Қарағанды қаласының жоғары оқу орындарының басшылығынан және “Bolashaq” академиясынан грамоталар, дипломдар мен алғыс хаттар түрінде бірқатар марапаттауларға ие.

Академиядағы кәсіби қызмет:

2006 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін

Байланыстар:8-7212-42-04-25 (ішкі. 101), e-mail tengrianec_9192@mail.ru, FaceBook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003348992843

Нургалиев Бахыт Молдатьяевич

Заң ғылымдарының докторы, заң пәндері кафедрасының профессоры.

Білім

Күндізгі жоғары білім КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебі (1972-1976 ж. ж.), КСРО, Қарағанды қ., Қазақ КСР, мамандығы 1801-Құқықтану;

КСРО ІІМ басқару академиясы (1982-1984 жж.), Мәскеу қ., – мамандығы 1801 – Құқықтану (құқықтық тәртіп саласындағы басқаруды ұйымдастыру);

Ғылыми-педагогикалық жалпы еңбек өтілі 35 жыл, оның ішінде “Bolashaq” академиясында 10 жылдан астам.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері:

200-ден астам ғылыми жұмыстар жарық көрді, олардың көпшілігі сыбайлас жемқорлық пен Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес мәселелеріне арналған. 20-дан астам монография, Қазақстандағы криминалистика бойынша қазақ тіліндегі алғашқы оқулық (2008 ж.), Криминалистика (2010 ж.) және Қылмыстық процесс (2013 ж.) бойынша оқулықтардың бас редакторы және авторы.

“Құқықтану”мамандығы бойынша 5 заң ғылымдарының докторы және 29 заң ғылымдарының кандидаты дайындалды.

Көтермелеу және алғыстары:

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарымен Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 10 жылдығына орай мерекелік медальмен, “Қазақстан Конституциясына 10 жыл” мерекелік медалімен, “Астана” медалімен марапатталған»;

Ішкі істер министрінің Құрмет грамотасымен бірнеше рет марапатталған, Қарағанды облысы әкімінің Құрмет грамотасымен екі рет марапатталған (2002, 2018 жж.); “Қазақстан Республикасы ІІМ еңбек сіңірген қызметкері”.

Арыстанбеков Марат Акытович

Заң ғылымдарының докторы, профессор

Білім:

Күндізгі жоғары білім: 1978 жылдан 1983 жылға дейін Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің заң факультетінде оқыды.

Зерттеу саласы: криминалистика.

Ғылыми қызығушылықтары Заңтану және жоғары білім беру педагогикасы саласына жатады. Криминалистика мен қылмыстық процестің дамуына елеулі үлес қосты.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері:

150-ден астам ғылыми жұмыстары жарық көрді, олардың көпшілігі сыбайлас жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес мәселелеріне арналған.

Көтермелеу және алғыстары:

I-II-III дәрежелі “Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін”, “Ішкі істер органдарының ардагері”, “Қазақстан полициясына 15 жыл” медальдарымен, “Үздік қызмет үшін” төс белгілерімен, ІІМ, ҚР Білім және ғылым Министрлігінің құрмет грамоталарымен марапатталған.

Рысмагамбетова Гульнара Мусиевна

Заң ғылымдарының кандидаты, заң пәндері кафедрасының профессоры.

Білім

Күндізгі жоғары білім(1991-1996 жж.), Қарағанды мемлекеттік университеті. Е. А. Букетова Диплом ЖБ-II № 0109234 29.06.1996. Мамандығы – ” Құқықтану “»

Ғылыми-педагогикалық жалпы еңбек өтілі 24 жыл, оның ішінде “Bolashaq” академиясында 14 жылдан астам жұмыс істейді.

Ғылыми қызығушылықтар қылмыстық құқық, қылмыстық процесс, криминология, қылмыстық-атқару құқығы салаларына жатады.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері.

Халықаралық және республикалық басылымдарда 80-ге жуық ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар, ғылыми еңбектер жинақтары, соның ішінде монографиялар, авторлық құқық объектілеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер, оқу және оқу-әдістемелік құралдар және түрлі пәндерді өткізуге арналған бірқатар әдістемелік ұсынымдар жарияланған.

Ынталандыру және ризашылық.

Қарағанды облысы әкімінің грамотасы 1998ж.

РФ” Мемориал ” қоғамының Алғыс хаты

Қарағанды облысы әкімінің грамотасы 2014ж.

2014 жылы Астанада жоғары сынып оқушыларына арналған зияткерлік меншік бойынша халықаралық олимпиаданың аймақтық іріктеу турын ұйымдастырғаны үшін алғыс.

2015 жылғы су тасқынын жою туралы Грамота

Неміс-неміс қоғамының Алғыс хаты 22.02.2016

“Қазақстанның болашағы үшін қозғалыс” алғыс хаты 2014, 2015, 2016

Қарағанды облысы әкімі аппаратының ҚХА Хатшылығы басшысының Құрмет грамотасы Е.Б. Құсайын 2016ж.

ҚР Білім және ғылым министрі Сағадиевтің грамотасы 2016ж.

Аудан әкімінің Құрмет грамотасы Қазыбек би Шатохина Т. 2018ж.

Қарағанды облысы ҚХА Алғыс хаты Е. Б. Құсайын 2018ж.

Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары Л.Прокопенконың алғыс хаты 1 желтоқсан 2018ж.

ҚР жоғары оқу орындары қауымдастығының құрметті атағы” жоғары кәсіптік білім беру саласындағы үздік менеджер ” 2019 ж.

қоғамдық ұйымдардың, оның ішінде ЖОО-ның “Карлаг: болашақ үшін естелік” жобасы бойынша жұмысы үшін “академик Сахаров мұрасын сақтау жөніндегі қоғамдық комиссия” өңірлік қоғамдық ұйымының (Мәскеу, 2014ж.), неміс-неміс қоғамының (2016ж.) алғыс хаттары.); “Отан” ӨКП облыстық филиалы, іс-шараларды өткізуге көмек көрсеткені үшін (“Қазақстанның болашағы үшін “жастар қозғалысы” ҚБ, Ресей Мемлекеттік зияткерлік меншік академиясы, ішкі саясат басқармасының бастығы, “Вектор-инфорум” журналының Шеф-редакторы, Қарағанды облысы әкімінің қоғамдық келісім аппараты).

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделіне арналған үздік ғылыми жобаға арналған конкурста екінші дәрежелі Диплом г.м. Рысмағамбетова, а. у. Аупенова тақырыбы: Қазақстан халқы Ассамблеясы: құрылған уақытынан бастап бүгінгі күнге дейін”, Қарағанды конкурс материалдарының жинағы: “ЕVЕ” ЖШС, 2018. – 150С. 47-99 бет

Сыздык Болат Кенелулы

Заң ғылымдарының кандидаты, заң пәндері кафедрасының профессоры

Білім:

Күндізгі жоғары білімі: 1979-1984 жж. – жоғары заңгерлік, ҚарМУ мамандығы – құқықтану, біліктілігі – заңгер, № 338522 ИВ үздік дипломы.

Жалпы еңбек өтілі-40 жыл. Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 30 жыл, оның ішінде “Bolashaq” академиясында 15 жылдан астам.

Ғылыми қызығушылықтар университеттерде қылмыстық-құқықтық пәндерді оқыту, қылмыстық құқықты зерттеу, криминология, виктимология салаларына жатады.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері.

Халықаралық және республикалық басылымдарда 200-ден астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар, ғылыми еңбектер жинақтары, соның ішінде монографиялар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар және түрлі пәндерді өткізуге арналған бірқатар әдістемелік ұсынымдар жарияланған.

Көтермелеу және алғыс:

1. Қарағанды “Болашақ” өзекті білім беру институтының ғылыми қызметіне белсенді қатысқаны және жоғары жетістіктері үшін Грамота – институт ректоры з.ғ.к., профессор Н. О.Дулатбеков. 2002 ж.;

2. “Құқық пен экономиканың өзекті мәселелері” секциясының жұмысына белсенді қатысқаны үшін Грамота-“Болашақ” КИАО Президенті ж. С. Ақылбаева, Қарағанды облысының білім департаментінің бастығы Е. Н. Иманғалиева 2005 жылғы 28 мамырдағы “Қазақстанның әлеуметтік-саяси және экономикалық жаңғыруының заманауи мәселелері” аймақтық ғылыми – тәжірибелік конференциясы;

3. 2007 жылғы “ҚР ЖОО үздік оқытушысы” мемлекеттік грантының иегері»;

4. Алғыс хат – «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің халықаралық-құқықтық сұрақтары» дөңгелек үстелінінің жұмысына белсене қатысқаны үшін – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің заң факультетінің деканы з.ғ.д., профессор Ғ.З. Қожахметов. 2012 ж.;

5. Алғыс хат – «Төле би – қазақтың данагөй абызы» аймақтық ғылыми-практикалық конференция жұмысына белсене қатысқаны үшін – ҚМТУ ректоры ҚР ҰҒА А.М. Ғазалиев. 2013 жыл;

6. Алғыс хат – 2013 жылғы 27-31 тамызда қоғам қайраткері, жазушы, аудармашы, лингвист Ісләм Жарылғаповтың туғанына 95 жыл толуына орай ұйымдастырылған «Түрік терминологиясын бірізденіру және үйлестіру мәселелері» халықаралық түріктану форумына қатысқаны үшін – Халықаралық түріктану орталығының президенті ф.ғ.д, профессор Е.З. Қажыбек;

7. Алғыс хат – «Әлеуметтік-еңбектік қатынатарды реттеу» облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциясын дайындаған және өткізуге елеулі еңбек қосқаныңыз үшін – Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Ж.А. Әбішев. 2014 жылғы, қараша;

8. Алғыс хат – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күні қарсаңында кәсіптілігі, белсенді қоғамдық қызметі және тәуелсіз Қазақстанның болашақ мамандарының руахни және зияткерлік дамуына қосқан үлесі үшін – Қазыбек би атындағы аудан әкімінің м.а. Т. Шатохина. 2014, жылғы желтоқсан;

9. “Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы дамытудың мәселелері мен перспективалары”тақырыбында ғылыми-теориялық семинарға белсенді қатысқаны үшін алғыс хат. Акадеима Болашақ”. 2016 жылғы 27 қаңтар;

10. Алғыс хат-” Әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу ” облыстық ғылыми – тәжірибелік конференциясын дайындаған және өткізуге елеулі еңбек қосқаныңыз үшін-Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Ж.А. Әбішев. 2016 жылғы, қараша;

11. 2018 жылға арналған Қазақстандағы пайдакүнемдік-зорлық – зомбылық қылмысының жай-күйін болжау бойынша зерттеуге қатысқаны үшін ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары Академиясының ректоры У.Байжанов алғыс білдірді. 2017 ж.;

12. Алғыс хат – «Әлеуметтік-еңбектік қатынатарды реттеу» облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциясын дайындаған және өткізуге елеулі еңбек қосқаныңыз үшін – Қарағанды облысы ішкі саясат басқармасының басшысы Н.Б. Рыстин. 2018 жылғы, қараша;

13. Алғыс хат – ғалым, қоғам қайраткерленрі Қ. Сәтбаевтың 120 жылдығына және Ә. Марғұланның 115 жылдығына арналған «Дала данышпандары» дөңгелек үстеліне қатысып, өскелек ұрпақты рухани тәрбиелеудегі ортақ іске үлес қосқаны үшін – Ж. Бектұров атындағы Қарғанды облыстық жасөспірімдер кітапханасының басшысы Н.Қ. Қаленова. 2019 ж.;

14. Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған “Тарих ақиқаты: оқиғалар, тағдырлар” ғылыми – практикалық конференциясына қолдау көрсеткені және белсенді қатысқаны үшін алғыс хат – “Долинка к.саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу мұражайы” КМҚК жетекшісі С. К. Байнова. 2019 жылғы 30 мамыр.

Жетістіктер:

1. 2004 жылы – “институттың үздік оқытушысы” атағының иегері»;

2. 2008 ж. – “ЖОО-ның 2007 жылғы үздік оқытушысы” республикалық мемлекеттік грантының иегері»;

300-ге жуық ғылыми, ғылыми-әдістемелік және публицистикалық, поэтикалық жарияланымдар, оның ішінде монографиялар, оқулықтар, оқу құралдары, энциклопедиялар (“Бұқар Жырау, Қаз дауысты Қазыбек би” – бірлескен авторлықта);

Жақын және алыс шетелдерде; республикалық, өңірлік, мәскеулік БАҚ-та жарияланған

Хан Александр Леонидович

Заң ғылымдарының кандидаты, заң пәндері кафедрасының профессоры.

Білім

Күндізгі жоғары білім (1979-1984 жж.), КСРО, Қазақ КСР, Қарағанды Мемлекеттік Университеті, мамандығы: Құқықтану (диплом МВ № 111019 2.07.1984);

Ғылыми-педагогикалық жалпы еңбек өтілі 25 жыл, оның ішінде “Bolashaq” академиясында 19 жылдан астам.

Ғылыми мүдделері қылмыстық процесс саласына, сотқа дейінгі тергеп-тексеру проблемаларына жатады

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері.

Халықаралық және республикалық басылымдарда 100-ге жуық ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар, ғылыми еңбектер жинақтары, соның ішінде оқу, оқу-әдістемелік және оқу-практикалық құралдар мен түрлі пәндерді өткізуге арналған бірқатар әдістемелік ұсынымдар жарияланды.

Ынталандыру және ризашылық.

ІІО мінсіз қызметі үшін 2,3 дәрежелі медальдар, “ІІМ ардагері” медалі»

Абдакимова Дана Абдижапаровна

Заң ғылымдарының кандидаты, заң пәндері кафедрасының доценті

Білім

1. Күндізгі жоғары білім (1994-1998 жж.), Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., жоғары заңгерлік, Қарағанды мемлекеттік университеті. Е. А. Букетова, заң факультеті, “халықаралық құқық” мамандығы»

Ғылыми-педагогикалық жалпы еңбек өтілі 21 жыл, оның ішінде “Bolashaq” академиясында 2 жыл.

Ғылыми қызығушылықтары халықаралық құқық саласына, зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа, халықтың еңбек көші-қоны проблемаларына, адам құқықтарына жатады.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері.

Халықаралық және республикалық басылымдарда 50-ге жуық ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар, ғылыми еңбектер жинақтары, соның ішінде ұжымдық монография, электрондық оқулық, оқу-әдістемелік құралдар жарық көрді.

Ынталандыру және ризашылық.

2015 жылы-ПМУ ректорының алғыс хаты. С. Торайғырова “XV Сатбаев оқулары”магистранттар мен студенттердің Халықаралық ғылыми конференциясын ұйымдастырғаны және өткізгені үшін.

2016 жыл – ЕҰУ проректорының грамотасы. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мен факультет өміріне белсенді қатысқаны, Заңтану және халықаралық құқық саласында жоғары білікті кадрлар даярлағаны және кәсіби жетістіктері үшін (Астана, Қазақстан, 2016 ж.)

2017 жылы-ЕҰУ проректорының Алғыс хаты. Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің “халықаралық заңгердің заманауи моделіне Глокальды көзқарас” тақырыбында Workshop ұйымдастыру және өткізу үшін. Л.Н. Гумилев (28.02.- 17.03.2017 ж., Астана, Қазақстан, 72 сағат).

Амандыкова Лейла Кошкеновна

Заң ғылымдарының кандидаты, заң пәндері кафедрасының доценті

Білім

Күндізгі жоғары білім (1983-1989 жж.), КСРО, Қазақ КСР, Еңбек Қызыл Ту Орденінің Қарағанды политехникалық институты, мамандығы “Өнеркәсіптік көлік”; біліктілігі – өнеркәсіптік көлік инженері (диплом ТВ № 667155 от 3.06.1989);

Қарағанды “Болашақ”өзекті білім беру институты(1998-2001), мамандығы -“құқықтану”, заңгер,ЖБ-0020597 22.02.2001 ж.

Еңбек өмірбаяны.

Жалпы еңбек өтілі 35 жыл, оның жалпы ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 18 жыл, оның ішінде “Bolashaq” академиясында 18 жылдан астам.

Ғылыми қызығушылықтар Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы саласына, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы жергілікті өкілді органдардың ұйымдық – құқықтық нысандары мәселелеріне жатады, бұдан басқа кәсіпкерлікті құқықтық реттеу және шағын және орта бизнес саласындағы мемлекеттік-жеке меншік әріптестік саласы, отбасылық қатынастарды, азаматтық құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу мәселелері және т. б.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері.

Халықаралық және республикалық басылымдарда 80-ге жуық ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар, ғылыми еңбектер жинақтары, соның ішінде монографиялар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар және түрлі пәндерді өткізуге арналған бірқатар әдістемелік ұсынымдар жарияланған.

Ынталандыру және ризашылық.

Қаланың және облыстың қоғамдық өміріндегі белсенді жұмысы үшін қала және облыс басшылығының грамоталарымен және алғыс хаттарымен марапатталды.

Әбдіжами Айтуған Жұмахметқызы

заң ғылымдарының кандидаты, заң пәндері кафедрасының доценті

Білім

Күндізгі жоғары білім (1998-2002 жж.), Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік заң университеті (ҚазГЗУ);

Ғылыми-педагогикалық жалпы еңбек өтілі 16 жыл, оның ішінде “Bolashaq” академиясында 9 жылдан астам уақыт жұмыс істейді.

Ғылыми мүдделері қылмыстық құқық және криминология мәселелері, атап айтқанда қылмыстық заңнаманы жетілдіру, қылмыстық заңның уақыт пен кеңістікте қолданылуы, экстрадициялау мәселелері, қылмыстың алдын алу, қылмыстық заңдарды қолданудың тиімділігі мәселелері, қылмыстық саясат мәселелері және т. б. (қысқаша ғылыми мүдделер)

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері.

Халықаралық және республикалық басылымдарда 90-ға жуық ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар, ғылыми еңбектер жинақтары, оның ішінде монографиялар, өнертабыстар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар және әртүрлі пәндерді өткізуге арналған бірқатар әдістемелік ұсынымдар жарияланған.

Ынталандыру және ризашылық.

1 Казыбек бидің 350 жылдығы және Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін мерекелеу қарсағында жоғары білімді мамандарды даярлау саласында аймақтың дамуына қосқан үлесі үшін, 2017.

        Окашев Рустем Данияркожаевич

педагогика ғылымдарының кандидаты, заң пәндері кафедрасының доценті

Білім

1. Күндізгі жоғары білім (1991-1995 жж.), Қазақстан Республикасы ІІМ жоғары мектебі. Мамандығы: құқықтану-заңгер-құқықтанушы (диплом ЖБ-II №0025446).

Ғылыми-педагогикалық жұмыстың жалпы өтілі – 24 жыл, оның ішінде “Bolashaq” академиясында 1 жылдан кем

Ғылыми қызығушылықтары жоғары білім беру педагогикасы, кәсіптік білім беру, Юриспруденция салаларына жатады.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері

Халықаралық, республикалық басылымдарда, ғылыми Еңбектер жинағында 30-дан астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар, оның ішінде оқу және оқу-әдістемелік құралдар жарияланды.

Ынталандыру және ризашылық.

Оқытушылық қызметтегі белсенді жұмысы үшін ҚР ІІМ КЮИ жетекшілерімен мадақтама және алғыс хаттармен марапатталды. Б. Бейсенова, қаржы полициясы академиясы және ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы.

2018 жыл – ҚР Білім және ғылым министрінің грамотасымен

Оспанова Гульнар Слямжановна

заң ғылымдарының кандидаты , заң пәндері кафедрасының доценті, Қарағанды облыстық адвокаттар алқасының мүшесі.

Білім

1. Жоғары білім, Заң факультеті, кешкі бөлім (1976-1982 жж.), Қарағанды мемлекеттік университеті. Е.А. Бөкетов. Мамандығы: Құқықтану (диплом ИВ № 313267, 10.07.1982 ж);

Жалпы еңбек өтілі – 44 жыл, ғылыми-педагогикалық жұмыс – 24 жыл, оның ішінде “Bolashaq” академиясында -9 жыл

Ғылыми қызығушылықтары: іс жүргізу-тактикалық, қылмыстарды тергеуді әдістемелік қамтамасыз ету, кәсіби заң білімін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері: 40-тан астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстары халықаралық, республикалық басылымдарда, ғылыми еңбектер жинақтарында, соның ішінде оқу және оқу-әдістемелік құралдарында жарияланған.

Ынталандыру және ризашылық.

Практикалық және ғылыми-педагогикалық қызметтегі белсенді жұмысы үшін Қарағанды облысының ІІД басшылары мақтау қағаздарымен, алғыс хаттармен, ақшалай сыйлықтармен, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Б. Бейсенова.

* 2007 жыл-ҚР Ішкі істер министрінің Құрмет грамотасымен;

* ішкі істер органдарындағы 10, 15, 25 жыл мінсіз қызметі үшін медальдар, ҚР ІІМ ардагері;

* ҚР ІІМ белгісі : “үздік қызметі үшін»;

• 2019 жыл – ҚР ІІМ ардагерлер Кеңесінің “ҚР ІІО жедел-криминалистикалық қызметіне 100 жыл” медалімен»

Серимов Елеужан Елемесович

заң ғылымдарының кандидаты, заң пәндері кафедрасының доценті

Білім

Күндізгі жоғары білімі (1982-1987 жж.) КСРО, Қазақ КСР, Қарағанды мемлекеттік университеті. Мамандығы: Қазақ тілі мен әдебиеті – Филолог-оқытушы (диплом РВ №108437).

Ғылыми-педагогикалық жалпы жұмыс өтілі-32 жыл, оның ішінде “Bolashaq” академиясында 2 жыл

Ғылыми қызығушылықтары жоғары білім беру педагогикасы, кәсіптік білім беру, Юриспруденция салаларына жатады.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері

Республикалық басылымдарда, ғылыми Еңбектер жинағында 50-ге жуық ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар, оның ішінде монографиялар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар жарық көрді.

Кенжина Сәуле Әукебайқызы

“Заң пәндері” кафедрасының доценті.

Күндізгі жоғары білім (1976-1981 жж.), КСРО, Қазақ КСР, Қарағанды мемлекеттік университеті.Е. А. Букетова, мамандығы – “Құқықтану”; біліктілігі-заңгер (диплом ЖБ-II № 0143285 от 26.06.1981);

Ғылыми-педагогикалық жалпы еңбек өтілі 38 жыл, оның ішінде “Bolashaq” академиясында 11 жылдан астам жұмыс істейді.

Ғылыми қызығушылықтар Заңтану саласына, атап айтқанда “мемлекет және құқық теориясы”, “Мемлекет және құқық тарихы”, “Құқықтық сана және құқықтық ойлау”проблемаларына жатады.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері.

Халықаралық және республикалық басылымдарда 200-ге жуық ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар, ғылыми еңбектер жинақтары, оның ішінде монографиялар, өнертабыстар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар және әртүрлі пәндерді өткізуге арналған бірқатар әдістемелік ұсынымдар жарияланған.

Ынталандыру және ризашылық.

Қаланың және облыстың қоғамдық өміріндегі белсенді жұмысы үшін бірнеше рет қала және облыс басшылығының грамоталарымен және алғыс хаттарымен марапатталған.

2001 жыл -.мерейтой медалімен марапатталған “Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»

Кенжина Сауле Аукебаевна

Мухатаев Муратбек Мейрамович

Заң пәндері кафедрасының доценті;

Білім

1. Күндізгі жоғары білім (1993-1997 жж.), Қазақстан Республикасы, Қарағанды мемлекеттік университеті. Е. А. Букетова, мамандығы – “Халықаралық құқық”; біліктілігі – халықаралық заңгер;

2. Күндізгі жоғары оқу орнынан кейінгі білім (2012-2014 жж.), Қазақстан Республикасы, Орталық Қазақстан Академиясы, мамандығы-“Құқықтану”; біліктілігі – заң ғылымдарының магистрі.

Ғылыми-педагогикалық жалпы еңбек өтілі 22 жыл.

Ғылыми қызығушылықтары Конституциялық, халықаралық жария құқық, салықтық және кәсіпкерлік құқық саласына жатады.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері.

Халықаралық және республикалық басылымдарда 60-тан астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар, ғылыми еңбектер жинақтары, оның ішінде монографиялар, өнертабыстар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар және әртүрлі пәндерді өткізуге арналған бірқатар әдістемелік ұсынымдар жарияланды.

Ынталандыру және ризашылық.

Қаланың және облыстың қоғамдық өміріндегі белсенді жұмысы үшін бірнеше рет грамоталармен және алғыс хаттармен марапатталды.

2019 жыл – жастар кәсіпкерлігін дамытуға қосқан үлесі үшін облыс әкімі аппаратының Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығының басшысы Е. Құсайынның Алғыс хаты;

2019 жыл – “Қарағанды қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі” ММ басшысы М. Р. Асубаевтың өскелең ұрпақ арасында салауатты өмір салтын насихаттауға және шағын футбол жарыстарына объективті қызмет көрсетуге қосқан үлесі үшін Алғыс хаты;

2018 жыл – “Атамекен” ҰКП Басқарма төрағасы А. Мырзахметовтың Алғыс хаты;

2017 жыл – Қарағанды облысының әкімі Е. Қошановтың “жастарды тәрбиелеу мен дамытуға қосқан үлесі үшін” Алғыс хаты»;

2017 жыл-“ҚР шағын бизнес үшін Start-up мүмкіндіктер” тақырыбындағы дөңгелек үстелге қатысқаны үшін Қарағанды қаласы әкімдігінің Жастар ресурстары орталығының алғыс хаты»;

2017 ЖЫЛ-кәсіпкерлік білім беру қауымдастығының кәсіпкерлік білім беруді дамытуға қосқан үлесі және бизнес кейстердің шешімі бойынша “Кемел Кәсіпкер” чемпионатының қазылар алқасының құрамына қатысқаны үшін Алғыс хаты»;

2014 жыл – аудан әкімінің Алғыс хаты. Қазыбек би Қарағанды қаласы Т. Шатохина Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай;

2013 жыл – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай жастарды тәрбиелеуге қосқан үлесі үшін Қарағанды облыстық спорт және дене шынықтыру басқармасының Алғыс хаты; 2012 жыл – “сақтандырушы күні” кәсіби мерекесіне орай “НОМАД Иншуранс” СК ” АҚ Құрмет грамотасы»;

2013 жыл – төртінші өңірлік туристік көрмеге қатысуына байланысты Қарағанды облыстық туризм және спорт басқармасының Құрмет грамотасы.

2016 жылдан – “Атамекен” Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының сертификатталған бизнес-тренері»;

2019 жылдан бастап – d UEFA санатындағы футбол жаттықтырушысы сертификаты.

Садыкова Кокеш Каригуловна

Заң пәндері кафедрасының доценті

Білім

1. Күндізгі жоғары білімі-КСРО, Қазақ КСР, Қарағанды мемлекеттік университеті. Е. Бөкетов, Мамандығы – “Физика”; Біліктілігі-Физик. Оқытушы, (диплом г-1 № 299800 24.06.1978);

2. Жоғары білім – Қазақстан Республикасы, Қарағанды “Болашақ” актуалды білім беру институты, мамандығы – “Құқықтану”»;

Ғылыми-педагогикалық жалпы жұмыс өтілі 41 жыл, оның ішінде “Bolashaq” академиясында 20 жылдан астам.

Ғылыми қызығушылықтар конституциялық құқық, Еңбек құқығы және отбасылық құқық саласына жатады.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері.

Халықаралық және республикалық басылымдарда, ғылыми Еңбектер жинағында, соның ішінде оқу және оқу-әдістемелік құралдарында 75-ке жуық ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар жарияланды.

Ынталандыру және ризашылық.

Қаланың және облыстың қоғамдық өміріндегі белсенді жұмысы үшін бірнеше рет қала және облыс басшылығының грамоталарымен және алғыс хаттарымен марапатталған.

 2016 жыл-ҚР БҒМ “Ыбырай Алтынсарин” төсбелгісі»;

1994 жыл-ҚР БҒМ құрмет грамотасы

1995 оқу ісінің үздігі.

Жукобаев Ахат Абдрахманович

Заң пәндері кафедрасының доценті.

Білім

1. Күндізгі жоғары білім (1978-1983 жж.), КСРО, Қазақ КСР, Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы 5в042- “Құқықтану”; біліктілігі – заңгер (12.06.1983 ж. № 10697 диплом);

Жалпы еңбек өтілі 39 жыл, оның ішінде практикалық жұмыс 22 жыл, ғылыми-педагогикалық жұмыс 17 жыл, оның ішінде “Bolashaq” Академиясында 7 жылдан астам.

Ғылыми қызығушылықтары жоғары білім беру жүйесіндегі Құқықтану саласына, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығының теориясы мен практикасына, кәсіптік білім беруге, оқу процесін ұйымдастыру әдістемесіне, білім беру процесін басқаруға жатады.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері.

Республикалық басылымдарда 30-ға жуық ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар, ғылыми еңбектер жинақтары, соның ішінде монографиялар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар жарық көрді.