Жалпы білім беру пәндері кафедрасы

Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 1999 жылдың 1 қыркүйегінде ұйымдастырылды. Кафедраның бірінші меңгерушісі ф.ғ.к., доцент Я.А. Байкенжин болды. кейіннен кафедраны доцент Ф.В. Рахманов, ф.ғ.д., профессор А. Ш.Мирзабекова, ф.ғ.к., доцент А. Ш. Абикенова, ф.ғ.к., доцент Н.А. Қазбеков,  фил.ғ.к., профессор Қ.Н. Менлибаев басқарды. 2012 жылдан 2022 жылға дейін кафедраны тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Қасенов Е.Б. басқарды.

2009 жылдың қыркүйегінде саясаттану кафедрасы жалпы білім беретін пәндер кафедрасымен біріктірілді. 2015 жылға дейін кафедра 5В050200-Саясаттану, 5В050204-Мәдениеттану мамандықтары бойынша студенттерді даярлады.

Кафедра оқытушылары “Bolashaq” Академиясының барлық білім беру бағдарламаларының студенттерінде “Қазақстан тарихы”, “Философия”, “Шет тілі”, “Орыс тілі”, “Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар”, “Дене шынықтыру” пәндерінің барлық циклі бойынша сабақ жүргізеді.

Сабақтарды жоғары білікті оқытушылар – профессорлар, ғылым докторлары мен кандидаттары, доценттер, магистрлер жүргізеді. Кафедрада 2 ғылым докторы және 6 ғылым кандидаты, 5 магистр жұмыс істейді.

Аупенова Алия Укужановна

Жалпы білім беретін пәндер кафедрасы меңгерушісі

з. ғ. м., аға оқытушы

Байланыс ақпараты

Мекен-жайы: 100012 Қазақстан, Қарағанды, Абай көшесі, 17 үй, каб. 307.

Телефон: 42-04-25 (ішкі.304);

E–mail: aliya.aupenova@mail.ru;

Жұмыс кестесі: дүйсенбі.- жұма. 09: 00-18:00, Түскі ас 13.00-14: 00.

Білімі:

Күндізгі жоғары білім (1996-2000 жж.) Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университет, тарих факультеті, “Дүниежүзілік тарих” мамандығы, біліктілігі: тарихшы. Тарих және әлеуметтік-саяси пәндер оқытушысы;

Сырттай жоғары білім (2007 – 2009 жж.) Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 050510 “Мемлекеттік және жергілікті басқару” мамандығы, Мемлекеттік және жергілікті басқару бакалавры;

Магистратура (2016-2018 жж.) “ЕурАзЭҚ Парламентаралық Ассамблеясы жанындағы Университет” Жоғары білім берудің дербес коммерциялық емес ұйымы (РФ, Санкт-Петербург қ.) 40.04.01 “Құқықтану” мамандығы бойынша магистратура, заң ғылымдарының магистрі;

Педагогикалық қызметі.

Ғылыми-педагогикалық жұмыстың жалпы өтілі 20 жылдан астам, оның ішінде “Bolashaq” академиясында 5 жыл. 1999 жылдан бастап еңбек жолын мектептегі білім беру жүйесінде бастады. 2005 жылдан бастап техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде. Тарих және қоғамдық пәндер оқытушысының біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санаты берілді (2015 ж.). 2018-2022 жылдары – “Руханият” ғылыми-зерттеу орталығының директоры, “Bolashaq”академиясының жалпы білім беру пәндері кафедрасының аға оқытушысы. 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап – жалпы білім беретін пәндер кафедрасының меңгерушісі.

Ғылыми қызығушылықтары облыс тарихын, атап айтқанда, Қарағанды облысының аумағындағы түзеу-еңбек лагерлерін зерделеу, сабақтарда тәжірибеге бағдарланған тәсілдерді қолдануға жатады. Қазіргі уақытта А.У. Аупенова Қарағанды облысы Қазақстан халқы Ассамблеясының ғылыми-сараптамалық тобының (2018 ж. бастап), Қарағанды облыстық туристік клубының (2018 ж. бастап) мүшесі, саяси қуғын-сүргін құрбандарының толық ақталуы жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі (2020 ж. бастап) болып табылады.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектер.

Халықаралық және республикалық басылымдарда, ғылыми Еңбектер жинағында 130-дан астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар жарияланды.

А.У. Аупенованың  БҒМ БҒСБК  (КОКСОН) басылымдарындағы  (бірлесіп жазған) жарияланымдарының тізімі

Қалижанова, Т.В. Марушкина, Т.Ю. Шелестова, А.У. Аупенова, Т. А. Летяйкина ЖАОК: әртекті білім алушылармен топта онлайн оқытуды қолдау / A.N. Kalizhanova, T.V. Maryshkina, T.Yu. Shelestova, A.U. Aupenova, T.A. Letyaikina. RELO MOOC experience: facilitating online learning with a diverse group of the participants     // Қарағанды университетінің хабаршысы. “Педагогика” Сериясы. № 3(99) 2020. – 12-17 б.

А.Н. Калижанова, Т. Ю. Шелестова, П.Ю. Макаровская, Т.В. Марышкина, А.У. Аупенова. Орта буын оқушыларының сыныптан тыс іс-әрекетінде ағылшын тілінде палеонтологиялық компонентті пайдаланудың әлеуетті мүмкіндіктері // Қарағанды университетінің хабаршысы. “Педагогика” сериясы. № 3(99) 2020. – 40-46 б.

Шелестова Т.Ю., Марышкина Т.В., Аупенова А.У., Калижанова А.Н. Шет тілді білім берудегі аралас оқыту педагогтары үшін Web 2.0 құралдарының даму әлеуеті: миф немесе шындық // Қарағанды университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы. – 2021. – №3(103). – Б. 163-176. Doi 10.31489 / 2021ped3 / 163-175 кіру режимі: https://pedagogy-vestnik.ksu.kz/2021-103-3.

А.У.Аупенованың Scopus басылымдарындағы жарияланымдарының тізімі (бірлескен авторлықта)

Kalizhanova, A. N., Makarovskaya, P. Y., Aupenova, A. U., Shelestova, T. Y., Maryshkina, T. V., & Ishmuratova, M. Y. (2021). Advantages of using paleontological components in extracurricular activities in the english language for middle-school students. Revista EntreLinguas, 7(esp.2), e021011. https://doi.org/10.29051/el.v7iesp.2.15137

Калижанова А. Н., Шелестова Т. Ю., Аупенова А. У., Талжанов С. А., Бедельбаева М. В. Орта мектептегі палеонтология элементтері бар ағылшын тілінен тыс іс-шаралардың білім беру әлеуеті // ғылым мен білімнің болашағы. 2022. № 3 (57). 191-213 б.б. doi: 10.32744/pse.2022.3.11

А. У. Аупенованың жарияланған еңбектерінің тізімі

(бірлесіп жазған және құрастырушы ретінде):

– Урмашов А.Н., Милаева И.И., Аупенова А.У. Сарыарқа – бірлік пен келісім мекені. Сарыарка – колыбель единства и согласия. – Қарағанды: Арко, 2021 – 239 б.

– Аупенова А.У., Калижанова А.Н., Келлер-Дедицкая Е.Р., Марышкина Т.В. Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесінде белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастырудың инновациялық технологиялары: COVID-19 дәуірінің сын-қатерлері. – Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РИО, 2021 ж. – 235 б. ISBN 978-601-08-1481-3.

– “Карлаг: болашақ үшін естелік” атты екінші халықаралық шығармалар байқауының жинағы / құрастырушылар: А.У. Аупенова, Е.Е. Серимов-Қарағанды: “Болашақ-Баспа” РИО, 2021. – 236 бет ISBN 978-601-273-415-7

– Пагануцци Н. В.: Сара-Аркадағы Фан тауларының қожайыны (Өмірбаяны. Саяхат жазбалары. Проза) / / Өмірбаяндық очерктің авторы және редактор-құрастырушы А.У. Аупенова-Қарағанды, 2022. – 512 б. – ISBN 978-601-06-8547-5