Ғылыми-техникалық кеңес

1-академияның ғылыми қызметіне талдау жүргізу.

2-академияның іргелі және қолданбалы зерттеулер жөніндегі негізгі ғылыми бағыттары мен бағдарламаларын қарау және келісу.

3-шаруашылық келісімшарт және мемлекеттік бюджет тақырыптары бойынша ҒЗЖ орындау нәтижелерін бағалау.

4-Академияның құрылымдық бөлімшелерінің ғылыми және ғылыми-техникалық бағдарламалары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарларын қарау және келісу.

5-ғылыми журналда және ғылыми мақалалар жинағында жариялау үшін мақалаларға сараптама жүргізу.

6-Академияның ғылыми және ғылыми-техникалық қызметі туралы, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу туралы ережелерді қарау және келісу, ғылыми-техникалық бағдарламалар мен әзірлемелерді келісу.

7-Академияның ғылыми бөлімшелерінің құрылымын жетілдіру бойынша ұсыныстарды қарау және бекіту.

8-ПОҚ және Академия қызметкерлері дайындаған ғылыми монографияларды қарау және баспаға ұсыну.

9-академияның ғылыми бөлімшелері басшыларының жүргізілетін ғылыми жұмыс туралы есептерін тыңдау.

10-кафедралардың ғылыми қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар мен ұсыныстар әзірлеу.