Ғылыми зерттеулер және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы

Ғылыми зерттеулер және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру орталығы (бұдан әрі – Орталық) “Bolashaq” академиясының (бұдан әрі-Академия) ұлттық заңнама мен оқу процесін қамтамасыз етуге және жетілдіруге, сондай – ақ бейінді және қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізуге бағытталған өзекті проблемалар бойынша іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізуді жүзеге асыратын оқу-әдістемелік, ғылыми және әкімшілік құрылымдық бөлімшесі болып табылады. ғылыми-педагогикалық магистратура және докторантура.
Орталықтың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бөлімшелерін, ғылыми-зерттеу мекемелерін, халықаралық ұйымдар мен басқа да салаларды жоғары білікті мамандармен сапалы қамтамасыз ету, ғылыми тағылымдамалар өткізу, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу процесін ұйымдастыру, Академияның профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру, теориялық және эмпирикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу болып табылады.

Ғылыми зерттеулер және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру орталығы міндеттері:

бейіндік және ғылыми-педагогикалық магистратурада, докторантурада жоғары білікті мамандарды даярлауда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің және басқа да салалардың ұйымдары мен бөлімшелеріне ұйымдастырушылық және ғылыми-әдістемелік көмек көрсету;
іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, алынған нәтижелер мен ғылыми зерттеулерді оқу процесі мен практикаға енгізу;
білім, ғылым және практиканың тығыз интеграциясы үшін жағдай жасау, оқу-тәрбие және ғылыми процестерді басқарудың ұйымдастырушылық нысандары мен әдістерін жетілдіру;
өз құзыреті шегінде халықаралық, өңірлік және өзге де қосымша білім беру бағдарламаларын қалыптастыруға қатысу;
Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің жоғары оқу орындарымен, ғылыми-зерттеу мекемелерімен, ғылыми және ғылыми-техникалық қоғамдарымен байланысты нығайту;

  • жоғары жалпы мәдениетті, кәсіби құзыреттілікті, азаматтық кемелділікті ұштастыратын жоғары білікті мамандарды даярлау және жеке адамның конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, мемлекеттің мүдделерін қорғауға дайын болу;
    -оқу және материалдық-техникалық базаны дамыту және жетілдіру.
    Орталық жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бойынша оқу-тәрбие процесін ұйымдастырады, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бойынша сабақтар өткізуге тартылатын Академия кафедраларының оқу-әдістемелік жұмысын үйлестіреді.
    Орталықтың құрылымы, штаты және жеке құрамының саны “Bolashaq”академиясы ректорының бұйрығымен анықталады.
  • Центр организует учебно-воспитательный процесс по послевузовскому образованию, координирует учебно-методическую работу кафедр Академии, привлекаемых к проведению занятий по послевузовскому образованию.
    Структура, штаты и численность личного состава Центра определяются приказом ректора Академии «Bolashaq».

Серимов Елеужан Елемесович

Ғылыми зерттеулер және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы орталығының басшысы

Заң ғылымдарының кандидаты, доцент

Мекен-жайы: 100012 Қазақстан, Қарағанды, Ерубаев көшесі, 16, каб. 224

Байланыс телефоны: 42-04-25 (ішкі.047)

Жұмыс кестесі: дс.-жм.08.30-17.30

Должность, ученая степень

Ғылыми зерттеулер орталығының және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының маманы

Ғылыми дәрежесі-заң ғылымдарының магистрі.

Білімі

2015-2018 жж Орталық Қазақстан Академиясы, 5В030100-Құқықтану мамандығы бойынша құқық бакалавры.

2018-2020 жж Орталық Қазақстан Академиясы, 6М030100-Құқықтану мамандығы бойынша заң ғылымдарының магистрі.

Телефон: 420425 (ішкі 043), ұялы: +7 776 515 22 20

Email: magistratura224@mail.ru

Мекен-жайы: 100012 Қазақстан, Қарағанды, Ерубаев көшесі, 16, (224кабинет)