№ 7 “ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ” СЕКЦИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

2024 жылғы 23 ақпанда “Жастар және қазіргі заманның жаһандық мәселелері”атты жыл сайынғы республикалық ғылыми-практикалық конференция (халықаралық қатысумен) өтті.

“Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері” секциясына барлығы 32 жұмыс келіп түсті, оның 19-ы қазақ тілінде, 13-і орыс тілінде ұсынылды. Новосибирскіден бір жұмыс ұсынылған. Қалған жұмыстар Қазақстаннан, оның ішінде 5 баяндама “Bolashaq” Академиясынан. 28 мақаланы мектеп оқытушылары ұсынды, оның ішінде Қарағанды мектептері мен гимназияларынан 16 жұмыс, Балқаш қаласынан 4 жұмыс, Теміртаудан 1 жұмыс, Атыраудан 1 жұмыс, Орал қаласынан 2 жұмыс және Қарқаралыдан 1 жұмыс.

Секция төрағасы: т.ғ.к., профессор Шашанова Майра Балиевна, хатшы: магистрант Айтжан Даулет Кенжебайұлы.

Секция бағдарламасы:

Абдрахманова Л, К., Жалгасова А. Ж. БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БОЙЫНДА КЕҢ АУҚЫМДЫ ДАҒДЫЛАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 
Абиева А. Ж. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДАҒЫ ПЕДАГОГТІҢ РӨЛІ 
Айтжанова Ж. А. ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІН ПАЙДАЛАНЫП, ОҚУШЫНЫҢ СӨЗДІК ҚОРЫ МЕН САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 
Амирбаева С. С. БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖАҢАША ОҚЫТУ 
Бакирова Г. М. БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІН    ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 
Бекберова К.Д. ОҚУ ТӘРБИЕ ҮРДІСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ФУНКЦИОНАЛДЫҚ  САУАТТЫЛЫҒЫН  АРТТЫРУ 
Бектурова Т.К. БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 
Выткина Е. Н. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
Гартман З.А. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 
Гуранская С. С.,Петенева  Л. П. РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКА 
Естекова А.С., Тулегенова А.Г. ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 
Жолдасбекова М. М. ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 
Жуматаева Т.С. БАСТАУЫШ СЫНЫПТА МАТЕМАТИКА ПӘНІ ӨТКІЩУДЕГІ ЖАҢАШЫЛ ӘРЕКЕТТЕР 
Жумашкина А. К. ҚОЛ ЕҢБЕГІ АРҚЫЛЫ ТІРЕК-ҚИМЫЛ АППАРАТЫ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРДА ҚОЛДЫҢ ҰСАҚ МОТОРИКАСЫН ДАМЫТУ 
Жунусова А. Н. ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫНДА 
Кабдуова А. Е. ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 
Кадрин Т. Б. АКАДЕМИК С. З. ЗИМАНОВТЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ИДЕЯЛЫҚ – ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ ҰСТАНЫМДАР 
Казанцева Е. В. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК  КАК УСЛОВИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
Кәріпбаева А. К. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ҮЗДІКСІЗДІК: ЗАМАНАУИ МЕКТЕП ПЕН ЗАМАНАУИ МҰҒАЛІМ, ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚ 
Ковтунова Е. Г., Зевахина С.Н. РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
Коженовская М.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Колышкина С. В., Баку В. Т. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ НАВЫКОВ БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Кудайбергенов Г. К. АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕЖЪЯЗЫКОВОГО КАЗАХСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
Ныгыматуллина Д. М. АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІН ПАЙДАЛАНЫП, ОҚУШЫЛАРДЫҢ АУЫЗЕКІ СӨЙЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ 
Тулеуова Л. Н. МЕКТЕПТЕГІ ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ДЕФЕКТОЛОГТЫҢ РӨЛІ 
Уатаева Н. С. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕН БАСТАП АДАМГЕРШІЛІК ҚАСИЕТТЕРІН ДАМЫТУ 
Уатаева Э.С. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Филиппова И. А. УСТНЫЙ СЧЕТ, КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
Хасенова М. А. БАЛАЛАРДЫҢ ҰЛТТЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТАРДА ОЙНАУ ҚАБІЛЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
Хасенова Н. Р. ТЕХНОЛОГИЯ ПӘНІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
Хусаинова С. М. ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Шағарғазы Л. Р. ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УНИФИКАЦИИ ПРАВА В ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Біздің секциямыздан пленарлық отырыста академия студенті Т. Б. Кадрин “АКАДЕМИК С.З. ЗИМАНОВТЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ИДЕЯЛЫҚ – ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ ҰСТАНЫМДАР» тақырыбында баяндама жасады.

Ғылыми жетекшісі ф.ғ.к., профессор Саттарова Ф.Ф.

Секция төрағасы жалпы білім беру пәндері кафедрасының профессоры М.Б. Шашанова құттықтау сөз сөйледі.

№7 секция отырысында баяндамалар жасалды:

 1. Хусаинова С.М. “БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ”. Ғылыми жетекшісі Т. ғ. к. ЖББ кафедрасының профессоры Шащанова М. Б.
  2.Л. Р. Шағарғазы “ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ОРЫС ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫ БІРІЗДЕНДІРУ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ КӨРІНІСІ”. Ғылыми жетекшісі ф.ғ. к. ЖББ кафедрасының доценті С.А. Диканбаева.
  3.Құдайбергенова Г.К.”ТІЛАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІН ОҚЫТУ АСПЕКТІЛЕРІ”. Ғылыми жетекшісі ЖББ кафедрасының оқытушысы Д. К. Айтжан.
  4. Казанцева Е.В. “ЛАТЫН ТІЛІ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУДІҢ ШАРТЫ РЕТІНДЕ”. Ғылыми жетекшісі ЖББ кафедра меңгерушісі И.Ю. Григорчук.
  5. Гартман З. А.”ПОСТИНДУСТРИАЛДЫ ҚОҒАМДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ ИНСТИТУТТАРДЫҢ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ”. Ғылыми жетекшісі ЖББ кафедра меңгерушісі И.Ю. Григорчук

Хусаинова С.М.. “БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ”
Шағарғазы Л. Р. “ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ОРЫС ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫ БІРІЗДЕНДІРУ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ КӨРІНІСІ”.
Кудайбергенова Г. К. ТІЛАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІН ОҚЫТУ АСПЕКТІЛЕРІ.
Казанцева Е. В. “ЛАТЫН ТІЛІ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУДІҢ ШАРТЫ РЕТІНДЕ”.
Гартман З.А “ПОСТИНДУСТРИАЛДЫ ҚОҒАМДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ ИНСТИТУТТАРДЫҢ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ”.

Секция отырысына кафедра оқытушылары мен түрлі мамандықтағы студенттер, конференцияға қатысушылар қатысты. Баяндамашыларға сұрақтар қойылды, олар жауап берді, әр баяндаманы белсенді талқылады.

Талқылау барысында баяндамалар марапатталды:

1 орын: Құдайбергенова Г.К. “ТІЛАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІН ОҚЫТУ АСПЕКТІЛЕРІ” .Ғылыми жетекшісі ЖББ кафедрасының оқытушысы Д.К. Айтжан.

Казанцева Е.В. “ЛАТЫН ТІЛІ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУДІҢ ШАРТЫ РЕТІНДЕ”.

2 орын: Хусаинова С.М. “БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ”. Ғылыми жетекшісі т.ғ.к., ЖББ кафедрасының профессоры Шащанова М. Б.

3 орын: 2. Л. Р. Шағарғазы”ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ОРЫС ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫ БІРІЗДЕНДІРУ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ КӨРІНІСІ”. Ғылыми жетекшісі ф.ғ.к. ЖББ кафедрасының доценті С.А. Диканбаева.

Соңында жүлдегерлерге сертификаттар мен грамоталар табыс етіліп, фотосуреттер түсірілді.

Қорытындылар мен ұсыныстар:

 1. Қазақстан қалаларынан мектеп және гимназия оқытушыларының белсенді қатысуын атап өту қажет;
  2. Ұсынылған баяндамалар сапасының жеткілікті деңгейі, ғылыми зерттеулер тақырыптарының әртүрлілігі;
  3. Ғылыми жұмыстардың зерттеу элементі бар. Баяндама авторларының нәтижелері өзекті, қолданбалы маңызы зор;
  4. Ағылшын тілінде есептер жоқ;
  5. Секция тақырыбы бойынша академия студенттерінің қатысуы жеткіліксіз, өйткені біздің кафедра бітіруші болып табылмайды.

Секция төрағасы                                                       Шащанова М.Б.

Секция хатшысы                                                             Айтжан Д.К.

Leave a comment

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.