Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту кафедрасы

Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасы 2019 жылы 2009 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан педагогика және психология кафедрасын екіге бөлу арқылы құрылды. Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту кафедрасы 2019 жылы 2009 жылдан бастап жұмыс істеп тұрған педагогика және психология кафедрасын екіге бөлу арқылы құрылды. Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту кафедрасын педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор Надежда Ивановна Храпченкова басқарады.

Кафедраның ғылыми-педагогикалық потенциалы ғылым кандидаттары, магистрлер, педагогика және мектепке дейінгі және бастауыш оқыту әдістері саласындағы ғалымдар, жоғары оқу орындарына арналған оқулықтардың авторлары болып табылады.

Қазіргі уақытта кафедрада 14 оқытушы жұмыс істейді, оның ішінде ғылым кандидаты ғылыми дәрежесінде 9 оқытушы, ғылым магистрі академиялық дәрежесінде 5 оқытушы, профессор қызметін 2 штаттағы оқытушы (Н. И. Храпченкова, Ж. М. Акпарова), 7 штаттағы оқытушы доцент қызметін атқарады.

Кафедра оқытушылары қатарында-профессор Н.И.Храпченкова, профессор Ж.М.Акпарова, доцент Р.Ж. Шалтаева – Қазақстан Республикасы Педагогикалық Ғылымдар Академиясының корреспондент – мүшелері; доценттер У.Т. Киреева, Н. И. Хван, В.И.Коркина – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің құрмет белгісінің иегерлері; Н. И. Хван – «ҚазССР ағарту ісінің үздігі» төс белгісінің, «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық медалінің, «Еңбек Ардагері» медалінің иегері; В.И.Коркина – «КСРО Жоғары мектебінің үздігі» медалінің иегері; М.С.Маженакова – Қазақстанның Құрметті азаматы орденімен марапатталды.

Кафедра оқытушылары халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысады, өздерінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін таяу және алыс шетел басылымдарында (Польша, Болгария, Чехия) жариялайды.

Кафедра қазіргі заманғы көпмәдени ортада білім алушыларды оқыту, тәрбиелеу және тұлғалық дамыту саласында кәсіби қызметті жүзеге асыратын білім беру жүйесі үшін жоғары білікті мамандарды дайындайды.

Оқу үдерісі ҚР дамуының практикалық және ғылыми перспективаларының талаптарына барынша бағытталған. Озық оқыту технологиялары, инновациялық оқу курстары, халықаралық байланыстар кәсіби құзыреттіліктің барлық арсеналына ие, еркін және жеке және кәсіби жетілдіруге ұмтылатын, өзін-өзі дамытуға қабілетті мамандарды дайындауға мүмкіндік береді.

Білім беру бағдарламаларын іске асыру академияның миссиясымен анықталады, ол түлектерге бәсекеге қабілеттілік пен ұтқырлықты беретін сапалы, қолжетімді, қазіргі заманғы білімді қамтамасыз ету, қоғамның тұрақты дамуының ресурсы және кепілі ретінде ұлттың зияткерлік және рухани әлеуетін арттыру болып табылады.

Кафедра екі білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды даярлайды: 6В01201-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» және 6В01301 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі».

Аталған білім беру бағдарламалары бойынша оқыту “Bolashaq” академиясымен 23.05.2019 ж. №KZ62LA00016157 жоғары кәсіби білім беру саласында білім беру қызметін жүргізу құқығына берілген лицензия негізінде жүзеге асырылады.

Кәсіптік білім беру бағдарламалары күндізгі (4 жыл) күндізгі (2 және 3 жыл) және сырттай (2 және 3 курс) оқу түрлері бойынша екі тілде – мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады.

2017 жылы білім сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз қазақстандық агенттіктің білім беру (БСҚТҚА) бағдарламаларының рейтингі бойынша 5В010100-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары арасында 6 орынға ие болды.

2017 жылы Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (АРТА) білім беру бағдарламаларының рейтингісінде 5В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары арасында 7-ші орынға ие болды.

2018 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Атамекен» ғылыми-өндірістік кәсіпорнымен бірлесіп білім беру бағдарламаларының рейтингісін өткізді, онда (қатысушы 30 университеттің ішінен) «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» білім беру бағдарламасы 4 орын алды.

6В01201 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» білім беру бағдарламасының түлегіне «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Білім беру бағдарламасының мақсаты – жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, заманауи талаптар деңгейінде кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті мектепке дейінгі білім беру жүйесі үшін жоғары білікті педагогикалық кадрларды даярлау.

Кәсіби қызмет саласы: мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбие-білім беру қызметі.

Кәсіби қызмет нысандары: мектепке дейінгі ұйымдардың түрлері мен типтері, педагогикалық колледждер, білім басқармасы, білім беру жүйесі кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары.

Кәсіби қызметінің функциялары: оқыту, тәрбиелеу, әдістемелік, зерттеу, әлеуметтік-коммуникативтік.

Тәрбиеші мектепке дейінгі жастағы баланы тәрбиелеу, оқыту, дамыту процесін жобалау және ұйымдастыруды; мектепке дейінгі жастағы баланың ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін моделдеу және жүргізуді; мектепке дейінгі жастағы баланың жеке тұлғасын қалыптастыру және дамыту процесін басқаруды; мектепке дейінгі жастағы баланың жеке

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруды; мектепке дейінгі білім беру саласындағы озық инновациялық тәжірибені зерделеуді, қорытуды, таратуды жүзеге асырады.

6В01301 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасының түлегіне «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Білім беру бағдарламасының мақсаты-жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, Кәсіптік қызметті заманауи талаптар деңгейінде жүзеге асыруға қабілетті білім берудің бастауыш сатысындағы жоғары білікті педагогикалық кадрларды даярлау.

Кәсіби қызмет саласы: білім беру мекемелері (жалпы білім беретін мектептің бастауыш сатысы, педагогикалық колледждер, педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары, білім басқармасы).

Кәсіби қызметінің нысандары: жалпы білім беретін мектептерде барлық үлгідегі бірінші сатыдағы педагогикалық процесс және білім беру мекемелерінде әдістемелік жұмыс.

Кәсіби қызметінің функциялары: оқыту, тәрбиелеу, әдістемелік, зерттеу, әлеуметтік-коммуникативтік.

Бастауыш мектеп мұғалімі оқыту мақсаттарына сәйкес педагогикалық үдерісті жобалау және ұйымдастыруды; бастауыш сынып оқушыларының субъектілік қызметін ұйымдастыруды, бастауыш сынып оқушыларының жеке тұлғасын қалыптастыру және дамыту процесін басқаруды; бастауыш сынып оқушыларының жалпы мәдениетін қалыптастыруды жүзеге асырады. Оқу қызметінің шарттарын құрастырады, ұлттық білім беру жүйесінің өзекті міндеттеріне сәйкес білім алушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алуға бағытталған оқытудың инновациялық технологияларын пайдаланады.

Осы білім беру бағдарламаларының бірі бойынша оқуды бітіргеннен кейін түлектер оқуын магистратурада жалғастыруға мүмкіндігі бар.

Кафедраның барлық жұмысы мектепке дейінгі ұйымның болашақ тәрбиешісі мен базалық әлеуметтік мәдениетке ие, өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жүзеге асыруға қабілетті бастауыш сынып мұғалімі тұлғасын қалыптастыруға ықпал ететін оқу ортасын, білім беру технологияларын, әдістер мен ұйымдастыру формаларын құрастыруға бағытталған.

Кафедрамен Білім және ғылым саласындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарттар жасалды, жетекші шетелдік ғалымдармен, университеттермен, ғылыми орталықтармен және ұйымдармен (Новосибирск мемлекеттік педагогикалық университеті, Алтай мемлекеттік педагогикалық академиясы, Челябинск мемлекеттік университеті, Иркутск мемлекеттік университеті және т.б.) екі жақты халықаралық ғылыми конференцияларға қатысу және оқытушылардың академиялық ұтқырлығы түрінде байланыстар саны өсуде.

Академиялық ұтқырлық аясында мамандық студенттері Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында айта кетсек, Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институттарында білім алуда.

Кафедра бітірушілерді жұмысқа орналастыру бойынша мақсатты жұмыс жүргізеді, оның алдында еңбек нарығының сұранымын зерттеу, өндірістік және диплом алдындағы практикадан өтуге келісім-шарттар жасау, бос жұмыс орындары жәрмеңкесіне қатысу, жұмыс берушілердің өтінімдерін қарау және жұмысқа орналастыру бойынша электронды база құру жүргізіледі.

Кафедраның «Айгөлек», «Тілек», «Алтын сақа», «Остров сокровищ» сияқты мектепке дейінгі ұйымдарында филиалдары бар. Филиалдардың базасында мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудің жеке әдістері бойынша тәжірибелік сабақтар өткізіледі, студенттер кәсіптік практикадан өтеді.

Жұмыс берушілердің өкілдері кафедра отырыстарына қатысады және модульдік білім беру бағдарламалары, элективті курстар бойынша сарапшылар болып табылады.

2017 жылдың наурыз айында кафедра Қарағанды облысының Білім басқармасы және “Өрлеу “БАҰО” АҚ – мен бірге Қарағанды облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты педагогикалық қоғам мен ата-аналарға психологиялық ғылымдар докторы, Ресей білім беру академиясының академигі, ММПУ еңбегі сіңген профессор, РФ үкіметі сыйлығының екі мәрте лауреаты, Халықаралық гумандық педагогика орталығының құрметті президенті Шалва Александрович Амонашвилидің семинарлар циклін ұйымдастырды.

Жас ұрпақтың тағдыры, азаматтардың рухани-адамгершілік дамуы туралы алаңдайтын қала мен облыста ізгілікті тәрбиешілер қауымдастығының бірлесіп жұмыс жасау мақсатында 2017 жылдың қазан айында гуманистік педагогика орталығы ашылды.

Гуманистік педагогика орталығында студенттер мен магистранттар «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында гуманистік педагогика негіздерін, Қазақстан ағартушылары педагогтарының әлемдік және ұлттық мұрасын зерттейді, ғылыми зерттеулер жүргізеді, мектептермен, университеттермен жұмыс істейді, оқыту және тәрбиелеу мәселелерін жаңаша көруге үйренеді.

2018 жылдың наурызында педагогика ғылымдарының докторы, Новосибирск мемлекеттік педагогикалық университетінің профессоры В.Г.Храпченков Қарағандыға келді. Академия мен НМПУ арасындағы шығармашылық ынтымақтастық туралы келісімге сәйкес ол педагогикалық мамандық студенттеріне педагогика бойынша дәрістер оқыды.

2019 жылдың ақпан айында академиялық ұтқырлық аясында Сібір тұтыну кооперациясы университетінің педагогика, психология және әлеуметтану кафедрасының доценті Н.А.Коростелеваның (Ресей,

Новосибирск қ.) «Арнайы психология» пәні бойынша педагогикалық мамандықтар студенттеріне дәріс сабағы өткізілді.

Храпченкова Надежда Ивановна

Қызметі: Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к., профессор.

Білімі: Жоғары: Алматы педагогикалық шет тілдер институты, мамандығы «Француз тілі», біліктілігі – орта мектептің француз тілінің мұғалімі;

Педагогика ғылымдарының кандидаты:– Абай атындағыҚазақ педагогикалық  институтының аспирантурасы (1986-1989 жж.);  Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-да докторантура(2003-2006 жж.)

Жетістіктері: Қазақстан Педагогикалық Ғылым Академиясының корреспондент-мүшесі, «Еңбек Ардагері» медалімен (2016ж.), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» Мерекелік медалімен марапатталды (2001ж), Қарағанды облысының білім басқармасы басшысының грамотасы (2015 ж.); Қарағанды қаласы әкімінің грамотасы  (2013 ж.); Қарағанды облысы әкімінің Құрмет грамотасы (2002ж.) және т.б.

Академиядағы кәсіби қызметі:

2009 жылдан бастапПедагогика және психология кафедрасының меңгеруші қызметін атқарды.

2019 жылдан бастап – Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту кафедрасының меңгерушісі.

Байланыс телефоны: 8-7212-42-04-25 (ішкі. 300), e-mail chrapi@mail.ru

Акпарова Жанна Муслимовна

Күндізгі жоғары білімі:

1984-1989 жж. – І. Жансүгіров атындағы Талды-Қорған педагогикалық институты, мамандығы – «Қосымша педагогика мамандығы бар музыка». Біліктілігі: музыка пәнінің мұғалімі және оқу-әдістемелік әдіскер (үздік диплом № ПВ 076735);

2008-2010 жж. – Қарағанды «Болашақ» ЖММ университеті, 050301 – «Құқықтану» мамандығы. (Үздік диплом ЖБ № 0018563).

Күндізгі аспирантура (1993-1996 жж) – Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, педагогика кафедрасының аспиранты. Мамандығы 13.00.01 – «Жалпы педагогика». (ҒК № 0003443 дипломы);

Ғылыми дәрежесі  – педагогика ғылымдарының кандидаты. Диссертация тақырыбы: «Мектепке жасына дейінгі балалардың қазақтың халықтық музыкалық шығармашылығына қызығушылығын қалыптастыру». Мамандығы 13.00.01, (диплом ҒК № 0003443 09.09.1997 ж.);

Ғылыми лауазымы  – 13.00.00 – «Педагогика» мамандығы бойынша доцент (аттестат №0001046, 21 05.2009 09);

Академиялық лауазымдары:

  •    Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының корреспондент-мүшесі (Диплом KM № 0085 14 қараша 2015 ж.);
  •   Қарағанды  «Болашақ» ​​университетінің профессоры (08.28.2014);

“Bolashaq” академиясындағы жұмыс өтілі 13 жыл.

Оқытатын пәндері: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, педагогика,  жоғары мектеп педагогикасы, ғылыми және педагогикалық зерттеулер әдіснамасы және әдістемелері, ғылыми педагогикалық зерттеу негіздері, балабақшадағы музыкалық білім беру теориясы мен әдістемесі,   бастауыш мектепте музыкалық білім беру теориясы мен әдістемесі.

Жетістіктері:

– Төс белгі «Үздік педагог» (2019 ж);

– Алғыс хат Қазақстан Республикасы жоғары білім оқу орындары студенттерінің «ХХI ҒАСЫРДЫҢ КРЕАТИВТІ ПЕДАГОГЫ» 1Республикалық педагогикалық олимпиадасында белсенді жетекшілік көрсеткені үшін берілді. 1 орын алған жеңімпаздарды дайындалды. (25-26.04.2017ж.).

– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы.Астана (2016 ж);

– Қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына, белсенді еңбек және қоғамдық жұмыстарға қосқан жеке үлесі үшін Қарағанды қаласы әкімінің Құрмет грамоталары (2013, 2016жж);

– Қарағанды облысы Қазыбек би ауданы әкімінің Құрмет грамотасы (2015ж.);

– Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті қорының қолдауымен жұмыс істейтін Қарағанды қаласы мен Қарағанды облысының білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне арналған педагогикалық салонның алғыс хаты;

– «Қазақстанның болашағы үшін жастар қозғалысы» қоғамдық бірлестігінің алғыс хаты. (2015).

50-ден астам жарияланымдары мен ғылыми еңбектері бар.

Арунова Жанна Ануаровна

Күндізгі жоғары білім – 1990-1994 жж Қарағанды ​​педагогикалық институты, мамандығы – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»; бастауыш сынып мұғалімі біліктілігі.

Сырттай жоғары білім – 2003-2005 жж Д.А. Қонаев атындағы университет, «Құқықтану» мамандығы; біліктілігі – маман заңгер.

Магистратура – 2007-2009 жж «Фемида» заң академиясы, «Құқық» мамандығы; біліктілігі – заң магистрі.

 2017-2019 жж «Болашақ» академиясы ЖММ 6M010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша, педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесіне 6M010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша ие болды.

Оқытатын пәндері: Этнопедагогика және этнопсихология, Білім берудегі менеджмент, Бастауыш мектепте оқыту әдістемесі, Бастауыш мектепте оқыту, Бастауыш мектепте көркем еңбекті оқыту әдістемесі.

«Bolashaq» Академиясында жұмыс өтілі 7 жыл.

Жетістіктері:

– 2006 ж. – көктем мерекесі, 8 наурыз Халықаралық әйелдер күні құрметіне алғыс жарияланды;

– 2006ж. – мемлекеттік қорытынды аттестаттауға дайындық бойынша нақты және адал жұмысы үшін алғыс жарияланды;

– 2006 ж. – ҚР Тәуелсіздігінің 15 жылдығына орай ұлттық мереке құрметіне алғыс жарияланды.

– 2007ж. – Наурыз мерекесіне орай алғыс жарияланды.

– 2018 ж – – Құрмет грамотасы. Кәсіби шеберлігі, қоғамдық жұмыстағы белсенділігі, Тәуелсіз Қазақстанның болашақ мамандарының рухани және интеллектуалды әлеуетін дамытуға қосқан үлесі үшін марапатталады. “Болашақ” академиясының ректоры Қ.Н. Меңлібаев.

40-тан астам жарияланымдары мен ғылыми еңбектері бар.

Бақарамова Сымбат Амангелдіқызы

Жоғары білімі күндізгі (1992-1996 ж.ж.) – Е. А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы “Педагогика және психология (мектепке дейінгі)”, (диплом ЖБ-11 №0092556);

Магистратура – (2010-2012 ж.ж.) – мамандығы ” Құқықтану “(ғылыми-педагогикалық магистратура), Қарағанды “Болашақ” университеті. Біліктілігі-заң ғылымдарының магистрі.

“Bolashaq” Академиясында жұмыс өтілі 12 жыл.

Оқытатын пәндері: педагогика, отбасылық педагогика, педагогикалық психология, мектепке дейінгі жастағы балалардың бейнелеу өнерінің теориясы мен әдістемесі, Мектепке дейінгі ұйымдардағы мәдени-сауықтыру шаралары, мектепке дейінгі жастағы балалардың ата-аналарымен жұмыс.

40 астам жарияланымдары мен ғылыми еңбектері бар.

Бокижанова Галина Каскарбековна

Күндізгі жоғары білімі (1978-1983 жж.) -. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы – «Орыс тілі мен әдебиеті оқытушысы». Біліктілігі: Филолог (ИВ № 313243);

Сырттай жоғары білімі (2015-2017 жж.) – “Bolashaq “академиясы” ЖММ, мамандығы 5В011900 – «Шет тілі: екі шет тілі». Біліктілігі: 5В011900 – «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша білім бакалавры (ЖБ-Б № 1024443);

Күндізгі аспирантура (1989-1993 жж.) – ССРО ПЯНШ АПН ҒЗИ, Мәскеу қ., аспирант, мамандығы 13.00.02 – «Оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі» (білім беру салалары мен деңгейлері бойынша).

Ғылыми дәрежесі – педагогика ғылымдарының кандидаты. Диссертация тақырыбы: «Шағын жинақты бастауыш қазақ мектебі оқушыларының орыс тілін байланыстыру дағдыларын қалыптастыру». Мамандығы 13.00.02 (КД № 082239 08.06.1993);

“Bolashaq” академиясындағы жұмыс өтілі 4 жыл.

Оқытатын пәндері: этнопедагогика және этнопсихология, өзін-өзі тану, мектепке дейінгі ұйымдардағы ТиМВР, шағын жинақты мектептердегі оқу-тәрбие үрдісі, ойынның  психологиялық-педагогикалық негіздері, критериалды бағалау технологиялары.

Жетістіктері – айтулы күндер мен оқиғаларға орай алғыс хаттар мен марапаттау жазбалары бар.

50-ден астам жарияланымдары мен ғылыми еңбектері бар.

Жанысбаева Роза Мазраповна

Жоғары білім: 1991-1995 ж. Қарағанды педагогикалық институты, мамандығы «Педагогика және психология (мектепке дейінгі)», біліктілігі «мектепке дейінгі педагогика және психология оқытушысы. мектепке дейінгі тәрбие жөніндегі әдіскер» квалификациясы берілді;

Жоғары білім сырттай: 2008-2010ж.ж.. 055117 –«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша Казіргі заманғы гуманитарлық-техникалық институты, білім бакалавры академиялық дәрежесі берілді;

Магистратура: 2017-2019 гг. «Bolashaq” академиясы» ЖММ 6М011300-Педагогика және психология» мамандығы бойынша, педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді.

«Bolashaq» академиясында жұмыс өтілі 8 жыл.

Оқытатын пәндері:

-мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі;

–  мектепке дейінгі балалардың тілін дамыту теориясы мен әдістемесі;

– мектепке дейінгі инклювтік білім;

 – меткепке дейінгі білім бердуді ұйымдастыру және басқару;

– интеграциялық сабақтар балабақшада;

 Жетістіктері:

– атаулы күндер мен оқиғалар құрметіне мадақтаулар мен алғыс хаттар бар

– Қарағанды облысы әкімінің Құрмет грамотасы. Облыстың қоғамдық-саяси өміріне белсенді қатысқаны және жаңа қазақстандық қоғамды құру ісіне жеке еңбек қосқан үлесі үшін. Қарағанды облысының әкімі С. Ахметов.

– Тәуелсіз Қазақстанның болашақ мамандарының рухани және интеллектуалды дамуына елеулі үлес қосқаны, белсенді қоғамдық қызметі, кәсіпқойлығы үшін Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні құрметіне грамотасы. 2015ж, Қарағанды облысы білім басқармасының басшысы А. Аймағамбетов.

– «Оқу үрдісінде ынтымақтастықты нығайтқаны үшін» номинациясы бойынша 2017 жылғы байқау қорытындысы бойынша грамотасы (“Bolashaq” академиясы, ректор К. Н. Меңлібаев).

80-нен астам жарияланымдары мен ғылыми еңбектері бар.

Жапанова Риза Набиевна

Жоғары білім (1998-2003) – Е.Б. Бөкетов атындағы ҚарМУ, 5В010200 мамандығы – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі; біліктілігі – «Бастауыш сынып мұғалімі».

Магистратура (2014-2016 жж.) – Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ «6М010200– Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша.

Академиялық дәрежесі – «6М010200-Бастауыш оқыту әдістемесі және педагогикасы» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі.

Қазіргі уақытта докторантурада (2018-2021 жж.)-Қарағанды мемлекеттік университетінде білім алуда. Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ 6D010200 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша.

“Bolashaq” Академиясында жұмыс өтілі 6 жыл.

Оқытатын пәндері: педагогика, педагогикалық шеберлік, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, түзету педагогикасы, мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі.

50-ден астам жарияланымдары мен ғылыми еңбектері бар.

Киреева Улдай Тагбергеновна

Жоғары білімі: В.И.Ленин атындағы Мәскеу мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы «Педагогика және психология», біліктілігі: «педагогика және психология бойынша зерттеуші оқытушы»,

Ленин ат. ММПИ «Бастауыш білім беру педагогикасы және әдістемесі» кафедрасының күндізгі аспирантурасы, педагогика ғылымдарының кандидаты, мамандығы 13.00.01 – «Педагогиканың теориясы және тарихы»

«Bolashaq» академиясындағы жұмыс өтілі 10 жыл.

Оқытатын пәндері: Білім берудегі инновациялық технологиялар, педагогика тарихы, педагогика тарихы (жалпы және мектепке дейінгі), психология, педагогикалық зерттеудегі психологиялық әдістер.

Жетістіктері:

Өскелең ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі елеулі жетістіктері үшін марапатталды-

– «Ы. Алтынсарин» төсбелгісімен ҚР БҒМ (2016 ж.),

– «Үздік менеджер» ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы (2019 ж.)

ҚР Президентінің Жолдауын түсіндіру бойынша ақпараттық насихаттау тобының мүшесі, «Nur Otan» партиясы Сайлау алды бағдарламасының «Білім беру» бағыты бойынша Партиялық куратор комиссиясының мүшесі.

80-нен астам жарияланымдары мен ғылыми еңбектері бар.

Коркина Валентина Ивановна

Күндізгі жоғары білімі (1966-1970 жж.) Қарағанды педагогикалық институты; Кәсіби біліктілігі: сызу және сурет салу мұғалімі.

Күндізгі аспирантура (1980-1983 жж.) – Ы.Алтынсарин ат. Пед. Ғылымдар ҒЗИ, мамандығы 13.00.01 – «Педагогиканың теориясы және тарихы»;

Ғылыми дәрежесі – педагогика ғылымдарының кандидаты. Диссертациясының тақырыбы «Болашақ мұғалімді кәсіби дайындаудағы көрнекілік құралдар жүйесі» (ПД № 006379 дипломы, 1983 ж.);

Ғылыми атағы – «Бастауыш білім берудің педагогикасы және әдістемесі» кафедрасы жөніндегі доцент (аттестат ДЦ № 090515, 1983 ж.);

«Bolashaq» академиясындағы жұмыс өтілі 9 жыл.

Оқытатын пәндері: педагогика, мектепке дейінгі ұйымның әдіскер жұмысы, мектепке дейінгі жастағы балаларды табиғатпен таныстыру теориясы және әдістемесі, мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбие жұмысының теориясы және әдістемесі; мектепке дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесінің теориясы және әдістемесі.

Жетістіктері:

Көп жылдық жемісті жұмысым үшін медальдармен және құрмет грамоталарымен марапатталдым:

– КСРО жоғары мектебінің үздігі медалі;

– «Ы.Алтынсарин» медалі;

– Е.А.Букетов ат. ҚарМУ еңбек сіңірген қызметкері (университеттің 30 жылдығына орай, 2002 ж.).

– Е.А.Букетов ат. ҚарМУ 40 жылдығы медалі;

70-тен астам жарияланымдары мен ғылыми еңбектері бар.

Маженакова Мейрамкул Сейсековна

Жоғары білімі (1986-1991 жж.) – Қарағанды педагогикалық институты, мамандығы: бастауышты оқыту педагогикасы және әдістемесі; біліктілігі – бастауыш сынып мұғалімі.

Ғылыми дәрежесі – педагогика ғылымдарының кандидаты. Диссертация тақырыбы «Мектептің педагогикалық процессінде оқушылардың танымдық қызығушылығын өлкетану материалдары негізінде дамыту» (диплом ҒК № 0000307, 23.06.05);

Ғылыми атағы – Ресей Жаратылыстану Академиясының профессоры ( 17.04.2013 ж.);

«Bolashaq» академиясындағы жұмыс өтілі 1 жыл.

Оқытатын пәндері:  бастауыш мектептегі дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі, математиканы оқыту әдістемесі, бастауыш білім беру педагогикасы, педагогика.

Жетістіктері:

Қазақстанның Құрметті азаматы орденімен марапатталды (2019 ж.)

80-нен астам жарияланымдары мен ғылыми еңбектері бар.

Самохин Андрей Юрьевич

Күндізгі жоғары білімі (1978-1983 жж.), Қарағанды мемлекеттік университеті, Мамандығы «Орыс тілі»; Біліктілігі – Филолог. Орыс тілі және әдебиет оқытушысы

Аспирантура (1985-1990 жж.), С.М.Киров ат. Қазақ мемлекеттік университеті. Мамандығы 10.02.01 – «Орыс тілі»;

Сырттай жоғары білімі (1998-2000), Қазақстан Республикасының ҰҚК Қарағанды жоғары мектебі  – Қазақстан Республикасының ІІМ Қарағанды заң институты. Мамандығы «Құқықтану». Біліктілігі – Заңгер (31.05.2000 ж. ЖБ 0142664 дипломы).

Ғылыми дәрежесі – филология ғылымдарының кандидаты.

Ғылыми атағы – «Тіл білімі» мамандығының доценті.

Оқытатын пәндері: Бастауыш мектептегі орыс тілін оқыту әдістемесі, Педагогикалық кәсіпке кіріспе, Бастауыш мектептегі әдеби оқуды үйретудің әдістемесі, Бастауыш мектепте сауаттылыққа және жазуға үйрету әдістемесі Методика преподавания русского языка в начальной школе, Мәнерлеп оқу бойынша практикум.

Маңызды жарияланымдар:

Еңбек даңқының қаласы. Қарағанды тарихының очерктері. 1934-2014 жылдар. Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2014. 480 б. (Бірлескен авторлықта және бас ред.)

Ғасырлар тоғысындағы дін, дәстүрлер, салттар. 19 ғасырдағы көзқарас. «Дін және әйел» халықаралық форумындағы мақалалардың басылған жинағы. Қарағанды, 2016 ж.

«Түйетабан балтасы клубы» ісі бойынша А.Мизурин және Э.Либерманды қорғауға қатысты Ф.Н.Плеваконың сөзіндегі ой, сюжеттік желі және көркем құралдар, «Ғылым және білім – қоғамды заманауи жағдайда дамытудың маңызды факторы» IV халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының басылған жинағы / Қарағанды қ., 2017 ж. 0,5 п.л.

САРБАСОВА КАЛИМАШ АМАНГЕЛЬДИНОВНА

Білімі, ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі, оқытатын пәндері, осы ұйымдағы жұмыс уақыты мен кезеңі (соңғы 5 жыл)

1984-1988 жж. Жезқазған педагогикалық училищесі. Мамандығы: “Жалпы білім беретін мектептің бастауыш сыныптарында сабақ беру”,  біліктілігі: «бастауыш сынып мұғалімі және аға пионер вожатый» (Диплом Мт – І №108781); 

– 1999-2004 жж. – Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы-0315 “Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі”, біліктілігі: «бастауыш сынып мұғалімі (Диплом ЖБ №0043980).

2008 – 2010 жж. – Магистратура. Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы: “Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі.

Академиялық дәрежесі – “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі (№6 РМҚК ҚарМУ. (ЖООК-М №0004309).

Осы мекемеде жұмыс өтілі: 9,5 жыл.

Оқытатын пәндері: Өзін- өзі тану, білімдегі инновациялық технологиялар, бағалаудың өлшемдік технологиялары, бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі, бастауыш мектепте сауаттылықты және жазуды оқыту әдістемесі, бастауыш мектепте жаратылыстануды оқыту әдістемесі, мектептану негіздері.

Академиялық тәжірибесі: білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары, оқытылатын пәндер, және т.б., толық жұмыспен қамту немесе толық емес жұмыс күні.

Жалпы ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 30 жыл, оның ішінде “Bolashaq” академиясында 9 жылдан астам.

Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары:

– 1988-1991жж. – Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, Ақтау орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

– 1991-1996 жж – Қарағанды облысы, Абай қаласының “Золотинка” балабақшасының тәрбиешісі.

– 1997-2010 жж. – Бастауыш сынып мұғалімі және “бастауыш сынып бірлестігінің меңгерушісі”. М. Жұмабаев атындағы № 39 гимназия Қарағанды қаласы.

2010-2019 жж. ЖММ “Bolashaq” академиясының “Педагогика және психология” кафедрасының аға оқытушысы.

Қазіргі уақытта – ЖММ  “Bolashaq” академиясының «Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту» кафедрасының аға оқытушысы.

Кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер, сертификаттар күні мен кәсіби тіркелуі көрсетілген (Білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер бойынша).

– Астана қаласындағы 120 академиялық сағат көлемінде Қазақстан Республикасының орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде бастауыш мектептің педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыру. Сертификат. “Назарбаев Зияткерлік мектептері” ДББҰ “Педагогикалық шеберлік орталығы”

– Қазақстан Республикасының орта білім мазмұнын жаңарту аясында критериалды бағалау жүйесін енгізу арқылы бастауыш мектептің педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыру. Сертификат.Астана қ.” Педагогикалық шеберлік орталығы “” Назарбаев Зияткерлік мектептері ” ДББҰ 2015 жылғы 30 қазан

– Ресей білім беру академиясының академигі, п.ғ. д., профессор Ш. А. Амонашвилидің “Білім беру үдерісіндегі адамгершілік – тұлғалық көзқарас (мектеп жүйесі)” атты 72 сағат көлемінде авторлық семинары. Сертификат. 2-6 наурыз 2017 жыл, Қарағанды, Қазақстан);

– Ресей білім беру академиясының академигі, п.ғ. д., профессор Ш. А. Амонашвилидің “Анам, әкем және мен (босанудан кәмелеттік жасқа дейін)” атты авторлық семинары 36 сағат көлемінде өткізілді. Сертификат. 2017 жылғы 7-8 наурыз, Қарағанды, Қазақстан).

– “Professional development for inclusive education” Семинар №19081 сертификат (Нұр-Сұлтан, Қазақстан, 08-09. 10. 2019);

– Семинар “Content and Language Integrated Learning” Сертификат №19 (Нұр-Сұлтан, Қазақстан, 10-11.10. 2019);

Марапаттаулар мен сыйлықтар: атаулы күндер мен оқиғалар құрметіне марапаттау туралы грамоталар, алғыс хаттар және жазбалар:

– 2013 жыл – ЖММ “Болашақ” ректорының шығармашылық энергиясы мен өз ісіне адалдығы үшін Құрмет грамотасы;

– 2014 жыл – ЖММ”Болашақ”  ректорының грамотасы

– 2019 жыл – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласын білім беру ұйымдарының педагогтары арасында кеңінен насихаттау мақсатында өткен «Мәртебелі ұстаз» атты республикалық байқауының жеңімпазы, І дәрежелі диплом;

– 2019 жыл- Белсенді қоғамдық жұмысы, жоғары білім беру саласындығы еңбегі үшін Қазыбек би атындағы әкімнің Алғыс хаты.

50-ден астам жарияланымдары мен ғылыми еңбектері бар.

ТАЛИКОВА ГАЛИЯ ТЮЛЯКОВНА

Күндізгі жоғары білімі (2000-2004 жж.), Е.А.Букетов ат. Қарағанды мемлекеттік университеті, Мамандығы 0314 – «Педагогика және психология»; Біліктілігі – педагогика және психология оқытушысы (29.06.2004 жылғы ЖБ № 0057140 дипломы);

2. Магистратура (2004-2006жж.), Е.А.Букетов ат. Қарағанды мемлекеттік университеті, ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистратура, Мамандығы 6А0103 – «Педагогика және психология»,  біліктілігі – педагогика және психология магистрі. Магистрлік диссертация тақырыбы «Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысқа кәсіби қызығушылықтарын қалыптастыру». (2006 жылғы 07 шілдедегі № 0012311 дипломы).

«Bolashaq» академиясындағы жұмыс өтілі 11 жыл.

Оқытатын пәндері: педагогика, мектепке дейінгі педагогика, мектепке дейінгі білім берудегі менеджмент, педагогикалық психология, отбасылық педагогика, білім берудегі менеджмент, кәсіби педагогика.

40-тан астам жарияланымдары мен ғылыми еңбектері бар.

Хван Надежда Ивановна

Күндізгі жоғары білімі (1967-1972 жж.) Қарағанды мемлекеттік педагогикалық институтының тарих факультеті; Кәсіби біліктілігі: орта мектептің тарих және қоғамтану мұғалімі.

Ғылыми дәрежесі – педагогика ғылымдарының кандидаты. Диссертация тақырыбы «Тәрбие жүйесі ретіндегі гимназияны басқарудың педагогикалық шарттары» (23.05.2003 ҒК-№0010427 дипломы);

«Bolashaq» академиясындағы жұмыс өтілі 9 жыл.

Оқытатын пәндері: білім берудегі менеджмент, заманауи мектептегі педагогикалық менеджмент және басқару, бастауыш мектептегі ата-аналармен жұмыс, бастауыш білім беретін педагогтың әдістемелік және басқару қызметі.

Жетістіктері:

Көп жылдық жемісті жұмысым үшін медальдармен және құрмет грамоталарымен марапатталдым:

– «ҚазКСР ағарту саласының үздігі» төсбелгісі (1985 ж.);

– «Еңбек ардагері» медалі (1988 ж.)»;

– «Ы.Алтынсарин» төсбелгісі (2005 ж.);

– «Қазақстан Республикасы мемлекеттілігінің қалыптасуына, егемендігінің нығаюы мен әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі үлес қосқаны үшін «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалі» (2011 ж.);

– «Еңбек Ардагері» медалі (2017 ж.);

– Алтынсарин ат. Ұлттық білім академиясы Президентінің алғыс хаты  (2019 ж.).

80-нен астам жарияланымдары мен ғылыми еңбектері бар.

Шалтаева Роза Жиембаевна

Күндізгі жоғары білім : (1984-1988) – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, “Педагогика және психология” мамандығы, біліктілігі-мектепке дейінгі педагогика және психология оқытушысы

Ғылыми дәрежесі-педагогика ғылымдарының кандидаты. Диссертация тақырыбы

“Студенттерді  оқыту барысында  рухани-адамгершілікке  тәрбиелеудің  педагогикалық шарттары ”

“Bolashaq” Академиясында жұмыс өтілі 11 жыл.

Оқытатын пәндері: мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесінің  теориясы мен әдістемесі, мектеп жасына дейінгі балаларды  қоршаған әлеммен таныстыру теориясы мен әдістемесі, мектепке дейінгі педагогика, теория  и методика физического воспитания детей дошкольного возраста, теория  и методика ознакомления с природой детей дошкольного возраста.

Жетістіктері: 

Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының корреспондент-мүшесі;

Көп жылдық жемісті жұмысы үшін алғыс хаттар мен грамоталар бар:

– Қарағанды қ. №2 “Дарынды бала” көшбасшылықты дамыту балабақшасы әкімшілігінің алғыс хаты, теориялық білімді жетілдіру және педагогикалық шеберлікті арттыру мәселелерінде мектепке дейінгі мекеменің жас мамандары мен барлық педагогтарына әдістемелік көмек көрсету және бірлескен жұмысы үшін 2019ж.

-Қарағанды қ. “Айгөлек” балабақшасы  әкімшілігінің алғыс хаты, мектепке дейінгі мекемелер үшін білікті кадрларды дайындауда жоғары кәсіби шеберлігі, мақсатты және қажырлы еңбегі үшін .  

– “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу”мамандығы бойынша білікті кадрларды дайындауда Қарағанды қ. “Алтын сақа” балабақшасы  әкімшілігінің алғыс хаты.

– “Болашақ” КУ ректорының сарқылмас шығармашылық энергиясы, қажымас еңбегі, жоғары жауапкершілігі, кәсіби біліктілігі және Тәуелсіз Қазақстанның болашақ мамандарының рухани және интеллектуалдық дамуына мінсіз қызметі үшін Құрмет грамотасы.

– “Педагогика және психология” мамандығы студенттерінің психологиялық-педагогикалық әлеуметтік тәжірибесін жақсы ұйымдастырғаны үшін №100 мектеп директорының Алғыс хаты .

– Қарағанды облысының Білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының қызметіне белсенді қатысқаны үшін облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрағасының Алғыс хаты.

100-ден астам жарияланымдары мен ғылыми еңбектері бар.