Тексеру комиссиясы

Тексеру комиссиясы жылдық жалпы жиналысты өткізу алдында міндетті түрде шаруашылық қоғамының қаржы-шаруашылық қызметін тексеруді жүзеге асырады, оның нәтижелері бойынша есептіліктегі деректердің анықтығын растайды, сондай-ақ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті ұсыну тәртібінің анықталған бұзушылықтары туралы ақпаратты жария етеді.