Білім беру бағдарламаларын құру жөніндегі академиялық комитет