Секция 1 / “Заң ғылымы мен құқық қолдану практикасының өзекті мәселелері”

“Заң ғылымы мен құқық қолдану практикасының өзекті мәселелері” атты № 1 секция дәстүрлі түрде жоғары ғылыми-теориялық деңгейде өтті!

Конференция географиясы. Ғылыми қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру және кеңейту шеңберінде конференцияда Ресейден қатысушылардың ғылыми баяндамалары ұсынылды: Н.Ф. Катанов Н. Ф. Катанов атындағы ФМБЖБМ Хакас мемлекеттік университеті, Абакан қ., Ресей Федерациясы; Ресей Федерациясы прокуратура университетінің Санкт-Петербург заң институты (филиалы), Санкт-Петербург қ., Ресей Федерациясы. Қазақстанның басқа да жоғары оқу орындары мен мекемелерінің: академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті; Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті; Б.Бейсенов атындағы ҚР ІІМ Қарағанды академиясы; Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті, Қарағанды қ. “№100 Кешкі мектеп ” КММ қатысушыларының баяндамалары талқылауға ұсынылды.

Секция жұмысына ЖОО оқытушылары, ҒЗИ қызметкерлері қатысты. Олардың кейбіреулері заң ғылымы мен құқық қолдану практикасының өзекті проблемаларына қатысты проблемалық мәселелерді талқылауда белсенділік танытты.

“Заң ғылымы мен құқық қолдану практикасының өзекті мәселелері” секциясына барлығы 41 жұмыс келіп түсті, оның ішінде 10 баяндама қазақ тілінде, 31 орыс тілінде ұсынылды. “BOLASHAQ” академиясының оқытушылар құрамы 15 баяндама дайындады.

Ұсынылған баяндамалардың сапасының жақсаруы, ғылыми зерттеулер тақырыптарының сан алуандығы, ғалымдардың кәсібилігінің артуы байқалады. Үздік баяндама авторларының ғылыми нәтижелері жаңалығымен және өзектілігімен ерекшеленеді, және ең маңыздысы – әрі қарай ғылыми әзірлеуде маңызды қолданбалы мәнге ие. Сондай-ақ ұйымдастырушылардың секциялардағы дайындығын және ағымдағы жұмыстарының жоғары деңгейін, баяндамалар қазіргі заманғы техникалық құралдарды пайдалана отырып ұсынылғанын атап өту қажет.

Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі серпінді дамып келеді, оған оны дамытудың тұжырымдамалық бағыттарын заңнамалық деңгейде бекіту, заң шығару қызметінің жоспарлы сипаты, норма шығару қызметін реттейтін тиімді қолданыстағы заңнаманың болуы, жаңа құқықтық нормаларды әзірлеу кезінде құқық қолдану практикасын есепке алу, сондай-ақ құқықтық ғылым жетістіктерін белсенді қолдану ықпал етеді.

Талқылауға ұсынылған конференция материалдарының тақырыптары сан алуан:

Ақмағамбетов М. Д.

ЕҢБЕК КӨШІ-ҚОНЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТЕТІГІ

Ақмағамбетова А. В.

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ЗАҢДЫ ТАБИҒАТЫ

Артеменко Д.

ЖАЛҒАН ТІРКЕЛГЕНІ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ

(ЕСЕПКЕ ҚОЮ) РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-ЖАЙЫНДА ТҰРҒЫЛЫҚТЫ ЖЕРІ НЕМЕСЕ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ ЖЕРІ БОЙЫНША

Артеменко Н.

ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАЗАЛАНАТЫН ІС-ӘРЕКЕТ ЖАСАУ КЕЗІНДЕ НЫСАНА БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН МӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БЕЛГІЛЕРІ

Арыстанбеков М. А.

КРИМИНАЛИСТІК БІЛІМДІ ДАМЫТУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ПРАКТИКАСЫНДА ПАЙДАЛАНУ

Бакиров С. Е.

КЕШКІ МЕКТЕПТЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Болатов М., Мұхатаев М. М.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ИНСТИТУТЫН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Гиберт А. Н.

ПРОФАЙЛИНГТІҢ КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Головко И.

КЕҢЕС КЕЗЕҢІНДЕГІ ПРОКУРОРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНДЕ

Ежова К. И., Шведчикова Е. В.

ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕГЕ

Ежова К. И., Шведчикова Е. В.

ЗАҢНАМА ЖҮЙЕСІ: ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ (РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫ МЫСАЛЫНДА)

Жақсыбеков Н. К.

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАР ЖАСАҒАН ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Жукобаев А. А., Ахметова А. К.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН СОТТАЛҒАНДАРМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖАСАУ ЖӨНІНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ НОРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ

Жұмжұмаев Н. С., Қожахметов М. А.

АЗАМАТТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША СОТ ТӨРЕЛІГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ КЕЙБІР СҰРАҚТАРЫ (БІРІНШІ БӨЛІМ)

Илесбеков А. Б.

БАҒЫНЫШТЫЛЫҚ ТӘРТІБІНЕ ЖӘНЕ ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕР АРАСЫНДАҒЫ ЖАРҒЫЛЫҚ ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРҒА ҚОЛ СҰҒАТЫН ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫНЫҢ ЖЕКЕ БАСЫ

Қабжанов А. Т.

СОҒЫСТЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУЫ

Кенжина С. А

ЖАСТАР ЭКСТРЕМИЗМІ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕГЕ

А.А. Қиықов

ДҮНИЕЖҮЗ ЕЛДЕРІНДЕ ЕСІРТКІГЕ ТӘУЕЛСІЗ БОЛУҒА ҚАРСЫ ІС – ҚИМЫЛДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

Көпжасарова С. И.

ЕҢБЕК ДАУЛАРЫН ШЕШУДІҢ СОТТАН ТЫС ДӘСТҮРЛЕРІ

Қойынбай Б. Р., Мұхатаев М. М.

ВАТИКАН МЕН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРАСЫНДАҒЫ КЕЛІСІМ ДІНИ БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІН ӘКІМШІЛІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚТЫҢ ҚАЙНАР КӨЗІ РЕТІНДЕ

Қуанышева С.Н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Кусаинова А. А.

ВИКТИМИЗАЦИЯНЫҢ ДЕТЕРМИНАНТТАРЫ

Малдыбаев А. М

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗИЯТКЕРДІҢ ТАЛАП ЕТУ ҚҰҚЫҒЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Пресняк Г. В.

МЕДИАЦИЯ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ОТБАСЫЛЫҚ ЖАНЖАЛДАРДЫ ШЕШУДІҢ ҮКІМ ШЫҒАРМАЙТЫН ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ

Садыкова К. К.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НЕКЕ ЖӘНЕ АЖЫРАСУ БОЙЫНША ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙ

Сакен Э.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ƏДІЛ СОТ БИЛІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Сапаров А. Б.

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН АДАМДЫ ҚОҒАМҒА ЖАТ ІС-ӘРЕКЕТТЕР ЖАСАУҒА ТАРТУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ҚЫЛМЫСТАРДЫ САРАЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Сарсембаев Б.Ш., Сейтхожин Б.Ө.

3-Д ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КРИМИНАЛИСТИКА ЖƏНЕ СОТ САРАПТАМАСЫНДА ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Серимов Е.Е.

ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ФАКТОРЛАРЫ ТУРАЛЫ

Тоғайбаева Ш. С., Жұмабек М. Б.Б.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТЕ ЗАҢНАМАДАҒЫ КЕЙБІР ӨЗГЕРІСТЕР

Тұрғанов Ө.А., Тұрғанова Ж.Е.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: ЖАҢАРУ МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ» АТТЫ ЖОЛДАУЫ АЯСЫНДА ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ƏДІСТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Тұрғанов Ө.А., Тұрғанова Ж.Е.

БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ӨЗАРА ƏРЕКЕТТЕСУІ

Турлаев А. В., Байқадамова К. А.

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА ҚҰҚЫҚТЫҚ НИГИЛИЗМДІ ЖЕҢУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Юдин Ю. С.

ҚОҒАМДЫҚ ТӘРТІПТІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ УЧАСКЕЛІК УӘКІЛДЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ

Чиженок Е.

ҚАЗІРГІ РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ

Шведчикова Е. В.

ЕСКІ РЕСЕЙ МЕМЛЕКЕТІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨЗДЕРІНДЕГІ ӨЛІМ ЖАЗАСЫ ГЕНЕЗИСІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ

Шведчикова Е. В., Никулина А. В.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҰЛТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫ ДАМЫТУ

Шведчикова Е. В., Черненко Д. С.

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАНЫ ШЕШУ САЛАСЫНДАҒЫ АНА МЕН БАЛАНЫ ҚОЛДАУ

Шевченко А. С.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНДАРЫ

Шевченко А. С.

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҰЙЫМДАР ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

Шүленбаев Е.

ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ САЯСАТЫ – ҚЫЛМЫСҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ

Кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамынан Қабжанов А.Т., Мухатаев М. М., Оспанова Г. С., Хан А.Л., Саткенов А., Абдижами А. Ж., Жумжумаев Н.С., Куанышева С.Н., Нуртаева Д. өзекті құқықтық мәселелерді талқылауға белсенді қатысты.

Профессор А.Т. Қабжановтың “Соғыстың философиялық-құқықтық талдауы” тақырыбындағы баяндамасы конференцияға қатысушылардың ерекше қызығушылығын тудырды.Баяндамада Ресей мен Украина арасындағы қарулы қақтығыстың философиялық және құқықтық талдауы талданады. Автор объективтілік үшін тараптардың ешқайсысын қабылдамай, тараптардың қарулы қақтығысы түрінде осындай дағдарысқа ұшыраған геосаяси қақтығысқа философиялық және құқықтық талдау жүргізеді. Халықаралық гуманитарлық құқық нормаларына және философиялық түсінікке сүйене отырып, автор “соғыс”, “агрессия”, “арнайы әскери операция” ұғымдарына баға берді және олардың өзара тәуелділігі анықталды. Қарулы қақтығыстардың детерминанттарын талдау жүргізілуде. Халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын қажетсіз елемеу ашылып, кез келген қақтығыстарды шешудің өркениетті тәсілі ретінде бейбітшілікке, бейбіт келісімге шақырылады.

Доцент Мұхатаев М.М. алдыңғы конституциялық реформалар туралы баяндама жасады. Баяндамашы Конституцияға енгізілетін барлық түзетулер бір-бірімен өзара байланысты және ортақ тұжырымдамалық логикаға ие екенін атап өтті. Сондықтан, жекелеген тармақтарды талқылай отырып, тұтастай алғанда, жалпы көріністі жіберіп алмау маңызды, өйткені Конституциялық реформаның мақсаты – қазіргі саяси модельді жүйелі түрде трансформациялау. Секциялық отырысқа қатысушылар реформалар нәтижесінде билік тармақтарының өзара қарым-қатынасының жаңа, неғұрлым оңтайлы теңгерімі және мемлекет пен қоғамның тиімді диалогы құрылады деген пікірге келді. Бұл екінші республика-мемлекеттік құрылыстың жаңа моделіне көшуге негіз қалайды.

Доцент Оспанова Г.С. “Оқиға орнында дәлелдемелерді қалыптастыру стратегиясы” тақырыбында сөйлеген сөзінде оқиға орны үлкен ақпараттылыққа ие және қылмыс іздерін көрсетеді деп атап өтті. Көбінесе тергеуші оқиға болған жерді анықтап, анықтайды. Оларды қылмыстық сот ісін жүргізуде одан әрі дәлелдеу, яғни дәлелдемелерді жинаудың, пайдаланудың, зерттеудің және бағалаудың Құқықтық регламентін қатаң сақтау мақсатында бекіту ұсынымы. Профессор Хан А.Л. практикалық қызметтен мысалдар келтіре отырып, электрондық цифрлық дәлелдемелерге қатысты өзінің сараптамалық бағасын берді.


Сондай-ақ секциялық отырыс аясында аға оқытушы А.Саткеновтың “Жауап алу кезіндегі тактикалық комбинациялар”тақырыбындағы ғылыми баяндамасы тыңдалды. Жас ғалымның баяндамасы тақырып бойынша өз ұсыныстарын берген аға әріптестерінің қызығушылығын тудырды.

Секция жұмысының қорытындысы бойынша шешім:

Қазіргі әлемдегі ғылым мен білім” халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының “Заң ғылымы мен құқық қолдану практикасының өзекті мәселелері” секциясы бойынша жұмыс тобы келесі шешімді әзірледі:

1.”Қазіргі әлемдегі ғылым мен білім” Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының “Заң ғылымы мен құқық қолдану практикасының өзекті мәселелері” секциясының жұмысы сәтті деп саналсын, іс-шараның жоғары ғылыми және ұйымдастырушылық деңгейін атап өту қажет.
2. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарымен, академиялық институттарымен, ғылыми-зерттеу мекемелерімен және құқық қорғау органдарымен одан әрі байланыс орнату жөніндегі жұмысты жалғастыру.
3. Конференцияға қатысу үшін ғалымдарды жіберген жоғары оқу орындары мен ғылыми мекемелер басшылығының назарына конференция жұмысының нәтижелерін, сондай-ақ конференцияның шешімін жеткізсін.
4. “Қазіргі әлемдегі ғылым және білім” атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияны жоғары деңгейде ұйымдастырғаны және өткізгені үшін, конференцияны ұйымдастыру комитетінің мүшелеріне, сондай-ақ конференция еңбектері жинағының редколлегия мүшелеріне алғыс білдіру.

“Заң ғылымы мен құқық қолдану практикасының өзекті мәселелері” секциясының баяндамаларының авторлары назарына ұсынамыз:

1.Ғылыми мақаланы дайындау кезінде оның мазмұны өзінің жеке тұжырымдарын және өзінің ғылыми зерттеулерінің, эксперименттік немесе аналитикалық қызметінің аралық немесе түпкілікті нәтижелерін ұсынуды қамтуы керек екенін ескеру қажет.


2. Ғылыми мақалада қандай да бір жаңалықтың әсері болуы керек: онда көрсетілген нәтижелер бұрын жарияланбаған болуы керек, яғни, ғылыми мақаланы жариялай отырып, автор таңдалған зерттеу саласына басымдық береді.

3.Дайындалған ғылыми мақалада жүргізілген жұмыс көлемін және сіздің зерттеу қызметіңіздің нәтижелерін жақсы қабылдау үшін материалды көрнекі түрде көрсетіңіз: сызбалар, диаграммалар, графиктер, кестелер жасаңыз. Бұл сізге алынған ақпаратты өзіңіз ұйымдастыруға ғана емес, оқырмандарыңызға сізді жақсырақ түсінуге және материалды кәсіби қызметінде пайдалануға көмектеседі. Кестелер тақырыптармен, ал графикалық материалдар сурет астындағы қолтаңбалармен белгіленуі керек. Әрбір осындай элемент мақала мәтінімен тікелей байланысты болуы керек, мақала мәтінінде оған сілтеме болуы керек.

4.Ғылыми мақала ғылыми қоғамдастықта жалпы қабылданған құрылымға ие және келесі негізгі бөліктерден тұрады: мақаланың атауы (тақырып), аннотация, кілт сөздер, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды (қорытынды, талдау, жалпылау, сын), пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

5.Ғылыми мақаланың тақырыбын құрастыру кезінде мақаланың тақырыбы екі міндетті орындауы керек екенін ұмытпаңыз: мақаланың мазмұнын көрсету және оқырмандардың қызығушылығын арттыру. Мақаланың мәтіні сияқты, тақырып ғылыми стильде жазылады және оның мазмұнын мүмкіндігінше нақты көрсетеді. Тақырыпқа мәселенің мәніне қатысты бірнеше кілт сөздерді қосқан жөн. Мақала тақырыбының ұзындығы 10-12 сөзден аспауы керек.

6.Ғылыми мақала жазуды бастағанда, оны кім үшін жазатындығыңызды елестетіп көріңіз. Аудиторияңыз үшін қиын және түсініксіз жерлерді түсініктемелермен қамтамасыз етіңіз, бірақ мұнда тепе-теңдікті сақтау және қарапайым және белгілі шындықтарды түсіндіруді бастау маңызды емес. Ғылыми тілде кітап, бейтарап лексика, сонымен қатар арнайы терминология қолданылады. Негізсіз көшіріп алуды қолданбаңыз, бірақ өз ойларыңызды нығайту үшін қажетті дереккөзге сілтемелері бар дәйексөздер түрінде рәсімдеңіз.

Секция төрағасы Қабжанов А. Т.
Кафедраның ҒЗЖ жауапты М. М. Мұхатаев

Leave a comment

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.