Выпуск сборника «Рухани жаңғыру мұраты»

В рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» по направлению «Культ знания» в академии «Bolashaq» выпущен сборник “Рухани жаңғыру мұраты. Мақалалар жинағы”. Ответственный редактор сборника- кандидат юридических наук доцент Серимов Е.Е.

Данный сборник направлен на формирование системной информационно-разъяснительной и просветительской работы по продвижению основных принципов «Рухани жаңғыру», понимания ее содержания, ориентированного на возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации и воспитания гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции студенческой молодежи как социально–активной и творческой личности.

Книга посвящена ученым-исследователям, краеведам, студентам и широкой читательской аудитории.

НИЦ «Руханият»

74.58

Р 87

Рухани жаңғыру мұраты: мақалалар жинағы. – Қарағанды: «Болашақ-Баспа» РББ, 2019. – 345 б.

ISBN 978-601-273-395-2

Жинақ Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық мақалаларның негізгі бағыттары бойынша дайындалған.

Еңбекте «Болашақ» академиясының профессорлық-оқытушы құрамының қазақ халқының материалдық және рухани әлемі – ой кешу үрдістерін, тарихы мен мәдениетін, тілі мен әдебиетін жандандыруға, қазақ тілінде 100 жаңа оқулық, сананың ашықтығы мен прагматизмге байланысты әр кезде жарық көрген ғылыми-танымдық мақалалары қамтылған.

Жинақталған материалдар өскелең ұрпактың бойында еліне деген сүйіспеншілік асыл қасиетін дарыту, рухани тектілікті сақтай отырып, мемлекетке қызмет ету әрі бәсекеге қабілетті, білікті өсіп жетілу мақсаттарын көздейді.

Кітап қазақ мәдениеті мен тілінің даму тарихын зерттеуші ғалымдарға, өлкетанушыларға, студенттерге, жалпы оқырман қауымға арналады.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.