Results of the 1st stage of the subject Olympiads in chemistry and biology

According to the results of testing the following students passed to the 2nd round which will be held on February 26, 2021:

In the subject of biology in the state language of instruction:

Berikuli Abilkaiyr (67 points) – KSU “Reference school (resource center) №23”, Karagandy

Seyfullina Nargiza (65 points) – “A. Bokeykhanov secondary school” KMM, Nura district, Zarechnoe village

Alina Serikova (59 points) – J. Akylbaev school-gymnasium, Shet district

Amankeldi Nurzada (53 points) – “No. 19 school-lyceum” KSU, Satpayev.

Lena Bolat (53 p.) – No. 29 mektep, Temirtau.

Aigerim Kusainova (56) – school #25, Karagandy.

Gulnaz Orynbayeva (49 ) – No. 5, Zhezkazgan

Saida Bolatova (48 p.) – “Y. Altynsarin’s school (resource-intensive center) boarding school”. KSU, Shet district, Aksoo-Ayuly village

Nurpeisova Azhar (44 points) – Abai school (RC) KM, Karaganda

Balgabekova Aydana (43 points) – A. Bokeihanov school, Karaganda.

In the subject of biology in the Russian language of instruction:

Yelizaveta Antoshchuk (96 points) – “Gymnasium named after T. Aubakirov

Rustam Shortanov (94 points) – KSU “General education school named after A. Bokeykhanov”, Nura district, Zarechnoe village

Elizaveta Slanskaya (92 p.) – KGU “General High School #10”, Abai city

Nikolaevskaya Olga (88 points) – “Basic School (Resource Center) No. 23”.

Makhmetova Dilda (86 points) – KSU “Zh. Akylbayev Grammar School” Shetsky district.

Karina Osmayeva (84 points) – KSU “School Gymnasium #10”, Abay city

Kuanysh Saparov (72 points) – School #1, Saran city

Yulia Bondar (68 p.) – Grammar School #17, Saran.

Temirlan Bokebayev (74 points) – “Murager” school, Karaganda

Amangeldieva Ayaulym (40 points) – “Secondary General School № 2 named after A.Yermekov”, Karkaralinsk

The subject Chemistry in the state language of instruction:

Bespaeva Әlia (100 points) – Shet Audany Shortanbay Zhyrau № 53 J. Akylbaev school-gymnasium

Sovetova Nazerke (100) – Karagandy region, Shet district, “Y. Altynsarin boarding school”.

Kamilya Dysenova (96 points) – Magzhan Zhumabaev school

Karim Shabazova (90 p.) – Zhezkazgan, № 8 gymnasium

Bakhytzhan Orazlay (86 p.) – Gymnasium, Aktyubek

Taganbayeva Mildir (84) – Zhezkazagan kalasy, Q. Shyngysov number 5

Serik Aida (78 points) – Karagandy region, October district Bokeihan school.

Sanym Salym (78 points) – Karagandy region, Satpayev, №19 mektep-lyceum

Eltay Zhansaya (70 p.) – Abai school (RO) KMM

Yermekova Esel (64 p.) – Zhezkazgan, #13 school

In the subject of chemistry in the Russian language of instruction:

Anastasiya Mikhailova (100 б.) – Abay KSU “School-gymnasium № 10”.

Eginbaeva Zhannur (88) – Shet district Shortanbay Zhyrau #53 J. Akylbaev school-gymnasium

Yana Usipbekova (88) – Karaganda, KSU “Gymnasium #93

Mammadova Alina (74) – Temirtau, KSU school-lyceum № 20

Valeria Rigert (72) – Molodezhny settlement, Osakarovsky district, KSU “Support school (resource center) on the basis of secondary school №26”.

The students who will pass to the 2nd round have to send their reports-presentations till 25.02.2021 to the e-mail address of the Olympiad organizers.

Leave a comment

Your email address will not be published.